Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner sætter fokus på mental sundhed og trivsel

Vent...

​Indledende workshop og valg af overordnet tema og målgruppe

I efteråret 2022 blev der afholdt en indledende workshop i Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner. På de to workshops blev kommunesituationsanalyserne for de to kommuner præsenteret (læs kommunesituationsanalyserne under Publikationer på hjemmesiden). Kommunesituationsanalysen består af en analyse af sundhedstilstanden hos borgerne i kommunen samt en kort beskrivelse af handlemuligheder. På workshoppen valgte kommunerne et overordnet tema for det videre arbejde i projektet. Begge kommuner har valgt mental sundhed og trivsel som overordnet tema for sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser med fokus på henholdsvis børn og unge i Frederikshavn Kommune og 15-25-årige unge i Høje-Taastrup Kommune.

Idéworkshop og udvikling af indsatser

I januar og marts 2023 blev der afholdt idéworkshops i Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner. På de to workshops blev der genereret idéer til indsatser inden for det overordnede tema og den valgte målgruppe. Der kom mange gode idéer frem, som der arbejdes videre med i de udviklingsgrupper, som efterfølgende er blevet etableret.

Der er nedsat to udviklingsgrupper i hver af de to kommuner, og der har i løbet af foråret og sommeren 2023 været afholdt to møder i hver gruppe. Grupperne har mange idéer til indsatser, som skal konkretiseres og føres ud i livet i løbet af efteråret 2023. Overskrifterne for hver af de i alt fire grupper er:

Høje-Taastrup Kommune: a) Involvering af unge og b) Samlingspunkt for unge.

Frederikshavn Kommune: a) Lokale mødesteder og b) Overblik og brobygning.Professor Mette Aadahl, som er forsker i Vores Sunde Hverdag, har skrevet et indlæg om projektet i Dansk Selskab for Folkesundheds nyhedsbrev. Indlægget kan læses her.


Vores Sunde Hverdag var repræsenteret med en poster på ISBNPA-konferencen (The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity), som netop har været afholdt i Uppsala, Sverige. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor