​​​

Værktøj engagerer sårbare unge i byudvikling

I Rødovre Kommune har en række afdelinger i Teknisk Forvaltning, kommunens ungeenhed i jobcentret og headspace Rødovre sammen udviklet og afprøvet et værktøj, hvor sårbare unge involveres i et byudviklingsprojekt. Det er sket som en del af forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag.

Vent...

Værktøjet er blevet udviklet på baggrund af et ønske fra Teknisk Forvaltning om at få indsigt i borgernes syn på deres lokalområde, idet man ved, at områder i højere grad bliver brugt, hvis borgerne oplever, at de er attraktive at opholde sig i. Der er dog flere borgergrupper, som det kan være svært at komme i dialog med. Derfor opstod der en idé om en "gensidig gåtur". En gåtur, hvor en medarbejder fra Teknisk Forvaltning går en tur med en sårbar ung og får den unges tanker og syn på, hvad der gør det attraktivt at være i et bestemt område. På den måde får medarbejderen relevant viden om, hvad den unge har af tanker, og den unge vil opleve at blive inddraget og kan være med til at sætte sit præg på udviklingen.

Ideen blev til et procesværktøj i tre dele, hvor der sammen med de unge arbejdes med 1) forståelsen af byrum, 2) perspektiver på byrum og hvordan de kan udtrykkes visuelt og kreativt samt 3) en fælles gåtur i det konkrete område, der skal udvikles.

De unge føler sig hørt

Værktøjet blev afprøvet i sensommeren 2021 med en gruppe unge fra jobcentret samt deres vejleder og en medarbejder fra Teknisk Forvaltning. Det blev til gode og konstruktive bidrag, der blev brugt som en del af en større borgerinddragelsesproces vedrørende et område i Rødovre.

Efterfølgende blev de unge spurgt til, hvordan de oplevede den proces, de havde været igennem, og at blive involveret i en byudviklingsproces.

planche med de unges input fra afprøvningen

Billedet ovenfor: ​Planche med de unges input fra afprøvningen.


De unge havde en meget positiv oplevelse af processen og af at være inddraget. De unge udtalte blandt andet:

- "Dét, at der kom en udefra [red: en fra Teknisk Forvaltning], var med til at bekræfte, at det, vi havde lavet, var der nogen, som ville se ​på, og de ville lytte til os. Vi følte, vi blev set som mennesker"

- "Det har betydet megameget, at nogen gider høre vores mening. Vi blev overraskede over, at nogen gad høre om det." ​

- "Man får en følelse af, at man kan være en del af samfundet"​

De unges udtalelser viser, at de har fået noget ud af at deltage, og at de sy​ntes, det var positivt at blive inddraget i overvejelser om deres nærmiljø.

Værktøjet skal leve og bruges

Det er ønsket, at også andre kommuner, organisationer mv. vil bruge værktøjet. Værktøjet er skabt til at være generisk, så det kan bruges til udviklingstiltag indenfor flere former for by- og områdeudvikling. Ligeledes kan værktøjet bruges til forskellige målgrupper, som man ønsker at inddrage i en kreativ proces i forbindelse med by- og områdeudvikling.

Det har i processen været vigtigt at udvikle et enkelt og brugervenligt procesværktøj, der ikke opleves  fagligt tungt eller teknisk svært at anvende. Værktøjet kan således bruges som en opskrift, hvor alle tre dele følges fra start til slut, eller der kan plukkes enkelte elementer fra værktøjet.

Læs Værktøj til involvering af unge i​ byudvikling ​her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor