Vores Sunde Hverdag er i gang i Høje-Taastrup og Frederikshavn

Vent...

​I løbet af de næste tre år bliver Vores Sunde Hverdag gennemført i Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner. Det vil ske i et tæt samarbejde med alle fagcentre i hver af de to kommuner, en lang række lokale aktører og lokale projektkoordinatorer i kommunen. Projektgruppen har været på besøg i de to kommuner for at fortælle om Vores Sunde Hverdag og de mange gode erfaringer, der er med fra de første projektkommuner Rødovre og Hjørring. Senest har projektgruppen besøgt Frederikshavn Kommune, hvor der var en god dialog med chefer fra de forskellige fagcentre om det kommende samarbejde på tværs i forbindelse med Vores Sunde Hverdag, og synergien mellem kommunens sundhedspolitik og Vores Sunde Hverdag. ​

Oplæg Frederikshavn Kommune 

Analyser af kommunens sundhedstilstand danner baggrund for arbejdet med sundhedsfremme

Projektgruppen er lige nu i fuld gang med analyser af borgernes sundhedstilstand og livsstil, kommunens sociodemografi samt eksisterende sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer i kommunen. Analyserne baseres på de kommunale sundhedsprofildata, som blev offentliggjort tidligere på foråret, suppleret med eventuelle andre tilgængelige data og lokale oplysninger fra kommunen. Analyserne er første del af de kommunesituationsanalyser, som udgør det solide vidensgrundlag, som den sundhedsfremmende indsats i Vores Sunde Hverdag skal bygge på. Eksempler på analyser i de tidligere kommuner i Vores Sunde Hverdag findes under Publikationer her på hjemmesiden.

Dialogmøder med alle fagcentre skal sikre ejerskab

I løbet af de næste måneder afholder projektgruppen og de lokale koordinatorer en række dialogmøder med chefer og nøglepersoner fra alle fagcentre i hver kommune. Fokus på møderne er at drøfte, hvordan det enkelte fagcenter forstår og arbejder med sundhed, og hvordan de kan bidrage til at skabe et bredt kommunalt ejerskab til den sundhedsfremmende indsats. Sammen med viden fra kommunesituationsanalysen udgør dialogmøderne et vigtigt grundlag for det videre arbejde med Vores Sunde Hverdag i kommunen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor