​​

Vores Sunde Hverdag er klar til opstart i to nye kommuner

​Vores Sunde Hverdag er klar til at starte i to nye kommuner i løbet af foråret, nemlig Høje-Taastrup og Frederikshavn. Fra 2019 til 2021 har Vores Sunde Hverdag udviklet en model for sundhedsfremme og forebyggelse i kommuner i tæt samarbejde med både forvaltninger og lokale aktører i Rødovre og Hjørring kommuner, og det er denne model, der nu er klar til at blive afprøvet i de nye kommuner.​

Vent...

​Modellen består af grundige analyser af blandt andet sundhedstilstanden og de fysiske rammer i kommunen og en række samskabelsesprocesser mellem kommunale, civile og private aktører. De mange forskellige aktører udvikler og implementerer sammen lokale, sundhedsfremmende indsatser indenfor et fokusområde og en målgruppe, som kommunens forvaltninger og lokalpolitikere har valgt i fællesskab.


Afprøvning i Høje-Taastrup og Frederikshavn bygger på solide og positive erfaringer

Forskergruppen bag Vores Sunde Hverdag har i 2021 evalueret modellen i Rødovre og Hjørring gennem 22 interview med forvaltningschefer og flere af de aktører, der har været med til at udvikle og implementere sundhedsfremmende indsatser. Derudover er der gennemført interview med de børn, unge og familier, der har deltaget i indsatserne, ligesom der er gennemført observation og en mindre spørgeskemaundersøgelse.

Mange relevante aktører blev bragt sammen i Rødovre og Hjørring

Resultaterne fra evalueringen i Rødovre og Hjørring viser, at det med modellen er lykkedes at skabe et tæt samarbejde om udvikling og implementering af målrettede sundhedsfremmeindsatser på tværs af en lang række relevante kommunale, civile og private aktører. Aktørerne oplever modellens elementer, herunder workshops og samskabelsesprocesser, som velfungerende; de oplever at have fået nye kontakter og et stærkere netværk; og de oplever, at det solide vidensgrundlag for udviklingen af indsatser samt samskabelsen mellem aktører har styrket arbejdet med indsatserne.

For eksempel fremhæver en områdeleder for Hjørring Kommunes sundhedsområde, at der i Vores Sunde Hverdag er skabt samarbejde med andre aktører, end dem de normalt samarbejder med i forvaltningen, og at det kan give mulighed for nye, spændende samarbejdsrelationer i arbejdet med sundhed:

"Der er nogle andre, der har budt sig til, end dem vi normalt samarbejder med. Og så kan man sige, at vi jo også er nået bredere ud i forhold til vores fokus på unge [i Vores Sunde Hverdag]. (…) Så på den måde er der opstået nogle nye, spændende samarbejder her, som også rækker langt ud over kommunen, og som måske kan noget af det, som vores arbejde med sundhedspolitikken ikke tidligere har kunnet."

 Områdeleder, Hjørring Kommune

Positive oplevelser hos børn, unge og familier​

De børn, unge og familier, som har deltaget i indsatserne i Rødovre og Hjørring, har haft en positiv oplevelse med de forskellige aktiviteter (læs mere om indsatserne på Vores Sunde Hverdags hjemmeside her). I Hjørring Kommune har ti småbørnsfamilier fået udleveret "vitaminposer" med tilbud om kultur- og naturaktiviteter i efteråret 2021. Her blev familierne præsenteret for en række forskellige aktiviteter, som de kunne deltage i sammen med de andre familier samt for idéer til aktiviteter, de kunne lave med deres egen familie. Målet var at øge familiernes kendskab til de mange muligheder indenfor natur og kultur, der findes i Hjørring. Oplevelsen blandt familierne var, at de generelt var meget glade for forløbet. Forløbet gav dem nogle anderledes oplevelser sammen som familie end dem, de selv ville have valgt. En familie fortæller blandt andet: "Vi ville ikke normalt tænke, at vi skal en tur på museet". Samtidig fik familierne bedre kendskab til natur- og kulturtilbud i Hjørring og var begejstrede for vitaminposerne.


I Rødovre Kommune har børn fra 1. og 4. klasse på to skoler kunnet "gå til noget", mens de var i SFO eller klub i efteråret 2021. Trænere fra kommunens gymnastik-, volley- og floorball-klubber besøgte børnene i SFO'en eller klubben eller havde børnene på besøg i deres hal hen over en to måneders periode. I de enkelte forløb var der fokus på at have det sjovt i nye fællesskaber og på at lære noget nyt. Målet var at vise børnene, at der eksisterer et mangfoldigt fritidsliv i kommunen, som kan give gode og sjove oplevelser og nye fællesskaber. Både børn og forældre har oplevet forløbene positivt. Børnene synes generelt, at det var sjovt at prøve nye ting sammen med de andre børn i SFO eller klubben, fx at springe i en springgrav. Mange børn oplevede også, at de lærte nye ting.


I Rødovre har to grupper af unge tilknyttet kommunens jobcenter været med til at afprøve et nyudviklet redskab, der kan bruges til at få input til byudvikling blandt borgergrupper, der typisk ikke deltager i borgermøder eller brugerprocesser (redskabet vil være tilgængeligt på hjemmesiden i løbet af foråret 2022). Afprøvningen er sket i forbindelse med et konkret byudviklingsprojekt i Rødovre Kommune, hvor et grønt område står overfor en forandring i forbindelse med regnvandsopsamling. De unge havde mange vigtige og relevante input til byudviklingsprojektet i Rødovre, og samtidig oplevede de unge det som positivt at få mulighed for at bidrage med deres input. En af de unge fortæller:

Man får en følelse af, at man kan være en del af samfundet og at det bliver mere åbent og rart. Det giver en tryghed og samhørighed med resten af samfundet.

Ung i Rødovre​

​Resultaterne fra evalueringen i Rødovre og Hjørring er blevet brugt til at justere modellen, og det er derfor en lovende model, som nu vil blive testet i Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner.

Læs mere om Vores Sunde Hverdag her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor