Om projektet

​​

Vores Sunde Hverdag er et ambitiøst projekt, der skal udvikle en ny bæredygtig, evidensbaseret model for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i danske kommuner. Modellen udvikles og afprøves i partnerskab med kommunens forvaltninger, borgere og lokale aktører i fire udvalgte kommuner (Rødovre, Hjørring, Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner). Modellen vil være fleksibel og tilpasset de behov og udfordringer, der er i kommunerne, og vil kunne tilpasses skiftende forhold i den enkelte kommune.

Hvis denne nye måde at arbejde med forebyggelse i kommunerne viser sig effektiv og omkostningseffektiv, er det ambitionen, at modellen implementeres i flere danske kommuner.

Baggrund

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed bevæger sig i en retning med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og en stigende forekomst af kronisk sygdom. Der er behov for at gå nye veje i bestræbelserne på at forbedre folkesundheden i Danmark og fortsat styrke de strukturer og vilkår, som bidrager til at fremme borgernes kompetencer, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen.

Vores Sunde Hverdag bygger på solid erfaring og gode resultater fra bl.a. projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som blev gennemført på Bornholm og i Odsherred i perioden 2012-2016. SoL har givet viden om, hvordan der kan mobiliseres ressourcer i et lokalsamfund og skabes mere sundhed gennem en fælles indsats på tværs af aktører og arenaer. 

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem tre forskningsinstitutioner (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet), to regioner (Region Hovedstaden og Region Nordjylland) og fire kommuner (Rødovre, Hjørring, Høje-Taastrup og Frederikshavn kommuner). Projektgrup​pens sammensætning kan ses her.

Støtte

Projektet er støttet af T​rygFonden, Helsefonden, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner. 

Redaktør