Organisation

​​​​​

Vores Sunde Hverdag er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen, Aalborg Universitet, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og de deltagende kommuner. Projektet er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Projektet er organiseret i en projektgruppe, og de lokale projektkoordinatorer er organiseret i de deltagende kommuner.

Projektgruppen består af forskere fra de tre forskningsinstitutioner (herunder projektlederen), repræsentanter fra de to regioner og den lokale projektkoordinator fra hver af de deltagende kommuner.

Der er tilknyttet en international forsker til projektet, som rådgiver forskerne omkring projektets udvikling og evaluering.

I hver af de deltagende kommuner er der ansat en lokal projektkoordinator, som koordinerer og organiserer den lokale indsats i en samskabende proces mellem kommunen og lokale aktører (fx uddannelsesinstitutioner, NGO'er, frivillige foreninger, medier, virksomheder og borgere). 

Redaktør