Organisation

Vores Sunde Hverdag er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen, Aalborg Universitet, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og de deltagende kommuner. Projektet er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Projektet er organiseret omkring en styregruppe, en projektgruppe, et advisory board og lokale projektkoordinatorer i de deltagende kommuner.

Styregruppen består af en repræsentant fra de tre forskningsinstitutioner, de to regioner og de deltagende kommuner (herunder Rødovre Kommune og Hjørring Kommune).

Projektgruppen refererer til styregruppen. Projektgruppen består af forskere fra de tre forskningsinstitutioner (herunder projektlederen), repræsentanter fra de to regioner og den lokale projektkoordinator fra hver af de deltagende kommuner.

Der er tilknyttet et advisory board til projektet, som rådgiver forskerne i projektet omkring projektets udvikling og evaluering. Projektets advisory board består af relevante internationale forskere.

I hver af de deltagende kommuner er der ansat en lokal projektkoordinator, som koordinerer og organiserer den lokale indsats i en samskabende proces mellem kommunen og lokale aktører (fx uddannelsesinstitutioner, NGO'er, frivillige foreninger, medier, virksomheder og borgere).

Redaktør