Studiedesign

​​

Der anvendes et såkaldt "pragmatisk kontrolleret design" i projektet. De fire kommuner i projektet (Rødovre, Hjørring, Høje-Taastrup og Frederikshavn) er parvis ved lodtrækning fordelt til henholdsvis tidlig og sen opstart i projektet.

Proces i den enkelte kommune

  • Trin 1: Dialogmøder og kommunesituationsanalyse. Der afholdes dialogmøder med kommunens forvaltningschefer, og der udarbejdes en kommunesituationsanalyse. Denne indeholder bl.a. en beskrivelse af kommunens sundhedstilstand og de eksisterende sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud i kommunen.
  • Trin 2: Valg af tematik, målgruppe og geografisk område. Prioritering og udvikling af indsatser foretages af kommunens embedsværk og politikere i et tæt samarbejde med forskergruppen ved en workshop. Udover resultaterne fra kommunesituationsanalysen inddrages nyeste evidens og "best-practice" om effekten af specifikke indsatser i beslutningsprocessen.
  • Trin 3: Lokalsamfundsanalyse. Der udarbejdes en analyse af et eller flere udvalgte lokalområder i kommunen.
  • Trin 4: Interessenter inddrages i partnerskaber. Der udarbejdes en kommunesituationsanalyse 2, som bl.a. indeholder en interessentanalyse relateret til de valgte tematikker og en gennemgang af relevant videnskabelig litteratur.
  • Trin 5: Udvikling af indsatser. Relevante interessenter inviteres til en workshop 2, hvor specifikke indsatser udvikles. Nogle indsatser (primært strukturelle) implementeres på kommuneniveau, mens andre udvikles og implementeres i udvalgte lokalområder, og erfaringer deles med andre lokalområder.​
  • Trin 6: Evaluering og udbredelse. Evalueringen omfatter både kvalitative og kvantitative metoder i forhold til, hvorvidt indsatserne har bidraget til at fremme borgernes sundhed, trivsel og sociale sammenhængskraft. Den endelige model vil være tilgængelig for alle danske kommuner som et redskab til at optimere og prioritere sundhedsfremmende indsatser og sygdomsforebyggelse på kommunalt niveau. 
Redaktør