Gravid og termin resten af året

På denne side kan du se adresser og kontaktinfirmation på fødesteder i Region Hovedstaden og få svar på, hvorfor nogle fødende kan opleve at skulle føde på et andet hospital, end det planlagte. Læs også om mulighed for vaccination mod COVID-19.

​Det er en stor begivenhed at få et barn. Det er vigtigt for os, at du får så god og tryg en fødsel som muligt. I Region H kan du vælge at føde hjemme eller på et af de fem hospitaler, der har fødeafdelinger/fødeklinikker. På alle vores fødesteder vil du blive mødt af vores dygtige personale, der vil hjælpe med at bringe det nye liv til verden.

Termin i år?

Hvis du har termin i år, ved du allerede, hvor du skal føde. På grund af ekstraordinær travlhed på fødeafdelingernen vil nogle få fødende opleve at skulle føde på et andet hospital end planlagt. Vi gør alt, hvad vi kan, for, at det sker for så få som muligt.

Vi har meget stor forståelse for, at det kan være en omvæltning at få at vide, at man måske skal føde et andet sted end forventet. Derfor har vi også gjort et stort arbejde for at sikre de bedst tænkelige rammer for de kvinder, der bliver berørt.

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende kan vaccineres med det samme. Det er frivilligt og gratis at blive vaccineret. 

Adresser og telefonnumre på fødesteder i Region Hovedstaden


Nordsjællands Hospital - adresse og telefonnumre på fødested

Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Indgang 01 (hovedindgang)
Plan 3, afsnit G0232

Fødegang 
48 29 37 41
Afdelingsjordemoder 
48 29 62 51


Amager Hvidovre Hospital - adresse og telefonnumre på fødested

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Center 3 
Ambulatorieetagen, afsnit 346

Fødemodtagelse
38 62 28 33
Afdelingsjordemoder
38 62 26 23


Herlev Gentofte Hospital - adresse og telefonnumre på fødested

Borgmester Ib Juuls Vej 21
2730 Herlev
Opgang 5, 4. etage, I3
(OBS! natindgang via Borgmester Ib Juuls Vej 17 og 73)

Fødemodtagelse
38 68 32 57
Afdelingsjordemoder 
38 68 99 01


Rigshospitalet - adresse og telefonnumre på fødested

Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Indgang 4, 2. sal, afsnit 4023
(OBS! natindgang via hovedindgangen)

Fødemodtagelse
35 45 9630
Afdelingsjordemoder
35 45 13 33

Spørgsmål og svar om at føde i Region Hovedstaden

Her kan du læse en overordnede række svar, som forhåbentlig besvarer de spørgsmål, du måtte have.  Ellers er du altid velkommen til at tale videre med din jordemoder ved næste jordemoderkonsultation.


Hvorfor er der ekstraordinært travlt på fødeafdelingerne?


Den ekstraordinære travlhed skyldes, at vi forventer særligt mange fødsler resten af året, og at en del af vores jordemoderstillinger og barselsvikariater i øjeblikket ikke er besatte.Hvornår vil jeg få at vide, hvis jeg skal føde et andet sted?

Hvis du skal føde et andet sted end planlagt, vil det være fordi, der ikke er en ledig fødestue eller en tilgængelig jordemoder, når du ringer og melder, at du er i begyndende fødsel. Derfor er det også først på det tidspunkt, at vi kan give dig besked. Hvordan vil det praktiske foregå?

Du skal altid henvende dig på det hospital, hvor du er planlagt til at føde.  

Hvis hospitalet ikke har en ledig fødestue eller en tilgængelig jordemoder, når du ringer og melder, at du er i fødsel, vil personalet vurdere, om det er bedre for dig at føde på et andet hospital.  De vil i givet fald fortælle dig præcist, hvor du skal henvende dig. Personalet sørger også for at koordinere med det hospital, hvor du skal føde, så de ved, at du kommer og har de nødvendige informationer.Hvem kan blive henvist til at føde på et andet hospital end planlagt?

Det er kun raske kvinder, som er i begyndende fødsel, og endnu ikke i aktiv fødsel, der vil kunne blive henvist til at føde på et andet hospital. Kvinder, der tidligere har fået kejsersnit eller har sygdomme eller tilstande, der kræver ekstra opmærksomhed, vil altid skulle føde på det planlagte hospital.  Derudover vil der altid ske en individuel vurdering.Hvilket hospital hører jeg til efter fødslen?

Hvis du skal føde på et andet hospital, er det som udgangspunkt også her du vil have sit eventuelle barselsophold med mindre der ikke er plads på barselsafsnittet eller du ønsker at komme tilbage til det oprindeligt planlagte fødested.  Føder du ambulant, vil du få ambulant barselstilbud fra det fødested, hvor du oprindeligt var planlagt til at føde medmindre andet er aftalt.Redaktør