​​​

Status, klimaregnskab og handlingsplaner

​Via status, klimaregnskab, og handlingsplaner – også kaldet ledelsessystemet for Grøn2030 – får du overblik over opnåede resultater, indikatorer og aktiviteter.

For at sikre, at regionen er på ret kurs mod at indfri de langsigtede klima- og miljømål, benytter vi et simpelt ledelsessystem. På den måde er det nemmere at følge udviklingen, koordinere de store indsatser på tværs af organisationen og sikre fremdrift. Ledelsessystemet udgør en årlig cyklus:

Grøn omstilling - status

I rapporten Grøn omstilling 2021 kan du læse, hvordan udviklingen har været det seneste år og om vi er på rette vej med de langsigtede mål. Desuden redegøres for de vigtigste resultater og der præsenteres udvalgte cases.  

Grøn omstilling 2021 - Sam​men om at tage ansvar
​​

Klimaregnskab​

I regionens digitale klima- og miljøregnskab finder du alle de data som indgår i grøn omstillingsrapport og mange flere. Du kan selv navigere rundt i regnskabet og hvis du klikker på linket nederst på forsiden, er det også muligt at udtrække data. Rigtig god fornøjelse.

Åbn Region Hovedstadens klimaregnskab​ (Power BI - åbner i nyt vindue)

Handlingsplaner

I de årlige koncernhandlingsplaner får du et overblik over, hvilke aktiviteter, som gennemføres det kommende år med oplysninger om hovedleverancer, projektdeltagere og økonomi.

Koncernhandlingsplan 2022 for Energi

Koncernhandlingsplan 2022 for Affaldsressourcer

Koncernhandlingsplan 2022 for Transport

Koncernhandlingsplan 2022 for Spildevand og brugsvand

Koncernhandlingsplan 2022 for B​æredygtige indkøb

Koncernhandlingsplan 2022 for Øget økologi og bæredygtig køkkendrift

Strategisk indsatsoverblik

I det samlede strategiske indsatsoverblik kan du se en opsummering af den langsigtede plan frem mod 2030, der beskriver de enkelte indsatsområders mål, indsatser, roller og ansvar med mere.

Samlet strategisk indsatsoverblik for Grøn2030

Redaktør