​​​​​

Status, klimaregnskab og årsplaner

​Via status, klimaregnskab, og årsplaner – også kaldet ledelsessystemet for Grøn2030 – får du overblik over opnåede resultater, indikatorer og aktiviteter.

For at sikre, at regionen er på ret kurs mod at indfri de langsigtede klima- og miljømål, benytter vi et simpelt ledelsessystem. På den måde er det nemmere at følge udviklingen, koordinere de store indsatser på tværs af organisationen og sikre fremdrift. Ledelsessystemet udgør en årlig cyklus:

Grøn omstilling - status

I rapporten Grøn omstilling 2021 kan du læse, hvordan udviklingen har været det seneste år og om vi er på rette vej med de langsigtede mål. Desuden redegøres for de vigtigste resultater og der præsenteres udvalgte cases.  

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneGrøn omstilling 2021 - Sam​men om at tage ansvar
​​

Klimaregnskab​

I regionens digitale klima- og miljøregnskab finder du alle de data som indgår i grøn omstillingsrapport og mange flere. Du kan selv navigere rundt i regnskabet og hvis du klikker på linket nederst på forsiden, er det også muligt at udtrække data. Rigtig god fornøjelse.

Åbn Region Hovedstadens klimaregnskab​ (Power BI - åbner i nyt vindue)

Årsplaner

I årsplanerne får du et overblik over, hvilke aktiviteter, som gennemføres det kommende år med oplysninger om hovedleverancer, projektdeltagere og økonomi.


Årsplan 2023 for Affaldsressourcer

Årsplan 2023 for Energi

Årsplan 2023 Transport

Årsplan 2023 Spildevand

Årsplan 2023 for Grønne Indkøb og Forbrug

Årsplan 2023 Økologi og bæredygtig køkkendrift

Årsplan 2023 Bæredygtigt Byggeri

Strategisk indsatsoverblik

I det samlede strategiske indsatsoverblik kan du se en opsummering af den langsigtede plan frem mod 2030, der beskriver de enkelte indsatsområders mål, indsatser, roller og ansvar med mere.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSamlet strategisk indsatsoverblik for Grøn2030

Redaktør