​​​

Den offentlige indsats i 2022

Region Hovedstadens oversigt over den forventede offentlige indsats i 2022 er godkendt af Regionsrådet den 21. juni 2022.​

Den off​​​entlige indsats i 2022

Region Hovedstadens oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet er endelig godkendt af Regionsrådet på et møde den 21. juni 2022. Det skete efter udkastet havde været i offentlig kommentering i 8 uger i januar og februar 2022.

Oversigten indeholder lister over, hvilke jordforureninger regionen planlægger at undersøge og rense op i 2022 og de kommende år. Redaktør