​​​​​​​​

Sociolancen

Sociolancens medarbejdere træder til, når en kombineret socialfaglig og sundhedsfaglig indsats kan hjælpe socialt udsatte borgere til rette tilbud i Københavns Kommune.

​Funktion: Kombineret socialfaglig og sundhedsfaglig indsats 

Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune, der primært har brug for en socialfaglig indsats. Medarbejderne kombinerer deres socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer til en samlet indsats for at afdække borgerens behov og henvise til rette tilbud. 

Sociolancens opgaver omfatter: 
 • At yde basal sundhedsfaglig behandling, der ikke kræver akut indsats 
 • At opsøge socialt udsatte og formidle kontakt til rette tilbud, fx: 
  • Væresteder, herberg og natcafeer 
  • Rådgivningstilbud 
  • Behandling på hospital eller ved egen læge 
  • Støttekontaktperson 
  • Boligrådgivning 
Sociolancen kører ikke udrykningskørsel og er ikke en erstatning for en ambulance. Vurderer medarbejderne, at der er brug for en akut sundhedsfaglig indsats til en udsat borger, vil der altid blive tilkaldt en ambulance. 

Sociolancens medarbejdere og drift 

Sociolancen kører hver dag kl. 11.00-23.00. Den bemandes af: 

 • En socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning 
 • En paramediciner eller ambulancebehandler fra Region Hovedstadens Akutberedskab. 


Sociolancen drives af Akutberedskabet i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning. 

Kontakt Sociolancen 

Sociolancen kan tilkaldes gennem 1-1-2 opkald.

Sociolancens udstyr 

Sociolancen medbringer udstyr til livreddende førstehjælp og udstyr til et basalt helbredstjek.

Evaluering af Sociolancen

Statens Institut for Folkesundhed har evalueret Sociolancen. 

Redaktør