Sund planlægning – ledelse og udvikling af vagtplanlægning

Sund planlægning er overskriften på Region Hovedstadens indsats for at planlægge bemandingen på regionens hospitaler og sociale tilbud bedst muligt til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Målet med Sund planlægning er, at de rette medarbejdere og kompetencer skal være tilgængelige, når patienter og borgere har brug for dem.

Bedre støtte til ledere og vagtplanlæggere

Sund planlægning forbedrer it-understøttelsen af vagtplanlægningen, så ledere og vagtplanlæggere får et godt overblik, når de lægger vagtplanerne.

Det sker dels gennem udrulningen af et nyt vagtplanlægningssystem og dels ved, at ledere og vagtplanlæggere får et bedre overblik over relevant data, der kan hjælpe dem med at lægge de bedst mulige vagtplaner.

Sund planlægning har tre indsatsområder:

1. Udrulning af vagtplanlægningssystemet Optima - Vores vagtplan

Vagtplanlægningssystem Optima – Vores vagtplan udrulles i hele regionen i 2021-2022 og erstatter det nuværende system Tjenestetid. 

2: Bedre brug af data

Data fra regionens it-systemer formidles på en mere overskuelig måde, så ledere og vagtplanlæggere nemmere kan træffe beslutninger om, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt, og at den rette sundhedsfaglige kompetence er til stede dér, hvor behovet er størst. Samtidig skal det naturligvis sikres, at overenskomster og lokale aftaler overholdes.

3: Stærkere fokus på ledelse og udvikling

Sund planlægning tilbyder værktøjer og uddannelse til ledere og vagtplanlæggere med henblik på at udvikle og styrke vagtplanlægningen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Sund planlægning, er du velkommen til at kontakte Enhed for ​Sund planlægning i Center for HR og Uddannelse.

Kontakt Sund planlægning (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger

Redaktør