​​​​​​​​​​​​​​​​

Arbejdsmiljøpolitik og arbejdspladsvurdering

Her finder du regionens arbejdsmiljøpolitik, arbejdspladsvurdering og retningslinjer for stress, sundhedsfremme samt vold og krænkende handlinger. Se også hvordan du får hjælp, hvis du som medarbejder selv oplever arbejdsmiljøproblemer på regionens arbejdspladser.

Arbejdspladsvurdering i Region Hovedstaden

Hent Region Hovedstadens seneste arbejdspladsvurdering (april 2021)

Arbejdsmiljøpolitik

Region Hovedstaden har en fælles arbejdsmiljøpolitik, som er første skridt til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle regionens ansatte – lige fra sygeplejersker, portører, læger, sekretærer, socialrådgivere til fuldmægtige. Politikken beskriver vores fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneArbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstaden ​

Retningslinjer

Region Hovedstaden har retningslinjer vedrørende arbejdsbetinget stress, vold og krænkende handlinger samt sundhedsfremme. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneRetningslinjer for stress

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneRetningslinjer for sundhedsfremme

Retningslinjer for  vold og krænkende handlinger, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed 

Her kan du få hjælp

​Søg hjælp til at håndtere situationen, hvis du som medarbejder oplever problemer med arbejdsmiljøet eller krænkende handlinger, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. 

Video: Hvad kan du gøre, hvis du oplever eller får kendskab til uønsket seksuel opmærksomhed

Varighed 4 minutter

Hvem kan du gå til på din arbejdsplads?

  • Din personaleleder
  • Din leders leder eller andre ledelsesniveauer, hvis du er mere tryg ved det
  • Din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant
  • Din lokale HR-funktion

Hvem kan du ellers gå til?​

Neutral HR-konsulent i Center for HR og Uddannelse

Hvis du oplever krænkende handlinger, og du ikke ønsker at henvende dig på din egen arbejdsplads, kan du få hjælp hos en HR-konsulent i Center for HR og Uddannelse (Region Hovedstadens centrale HR-funktion).

Kontakt en neutral HR-konsulent i Center for HR og Uddannelse (login med MitID via borger.dk)

Whistleblowerordningen​

Du kan også henvende dig til Region Hovedstadens whistleblowerordning

Med whistleblowerordningen kan du vælge at være anonym. Ønsker du at følge sagen, er det vigtigt, at du angiver dette, når du opretter din henvendelse i whistleblowersystemet. Hvis du ikke krydser af i, at du ønsker at følge sagen, kan advokaten hos advokatfirmaet BechBruun, som administrerer ordningen, ikke komme i dialog med dig. Det kan begrænse handlemulighederne, da afklarende spørgsmål så ikke kan stilles.

Hvis du er studerende, praktikant eller elev kan du få hjælp her:

Redaktør