​​​

LUP 2020 resultater

​Mere end 145.000 patienter og fødende kvinder har deltaget i LUP 2020. Her på siden finder du resultaterne for LUP 2020 på landsplan samt for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger. 

Mere end 145.000 patienter og fødende kvinder har givet feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med et besøg på landets hospitaler i efteråret 2020.

LUP 2020 består af tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende), der tilsammen rummer seks patienttyper. 

National afrapportering

Den nationale afrapportering består af one-pagere, oversigtsfigurer og bilagstabeller. 

One-pagerne beskriver de nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med samt forskelle mellem regionerne. Der findes én one-pager for hver delundersøgelse, hhv. LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse. 

LUP Somatik 2020 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Fødende 2020 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Akutmodtagelse 2020 - Nationale resultater (one-pager)


Oversigtsfigurer med svarfordeling og gennemsnit samt regionale benchmark

Oversigtsfigurerne viser svarfordeling og gennemsnitsscorer på samtlige spørgsmål. Materialet indeholder også en særskilt figur med en optælling af regionernes placering over eller under landsresultatet (benchmark-materiale).

Der findes en figursamling for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fanePlanlagt indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fanePlanlagt ambulante patienter


LUP Fødende 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFødende kvinder


LUP Akutmodtagelse 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut ambulante patienter (Akutmodtagelser)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut ambulante patienter (Akutklinikker)
Bilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling). Excel-arkene indeholder ét faneblad pr. spørgsmål. 

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Bilagstabel for planlagt indlagte patienter

Bilagstabel for akut indlagte patienter

Bilagstabel for planlagt ambulante patienter

LUP Fødende 2020:

Bilagstabel for fødende kvinder

LUP Akutmodtagelse 2020:

Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser)
 Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker)
Svarprocenter på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

​Her finder du svarprocenter for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling). Der findes en rapport med svarprocenter for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt planlagt indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt planlagt ambulante patienter

LUP Fødende 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt fødende kvinder

LUP Akutmodtagelse 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut ambulante patienter (Akutmodtagelser)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut ambulante patienter (Akutklinikker)
Resultater for regioner, hospitaler og afdelinger

Her kan du finde de resultater for LUP 2020, som de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger fik tilsendt i uge 8. 

  
  
Mappe: PrivathospitalerPrivathospitaler
Mappe: Region HovedstadenRegion Hovedstaden
Mappe: Region MidtjyllandRegion Midtjylland
Mappe: Region NordjyllandRegion Nordjylland
Mappe: Region SjællandRegion Sjælland
Mappe: Region SyddanmarkRegion Syddanmark

Klik på mapperne for at finde resultater for hospitaler og afdelinger. Du kan klikke dig tilbage ved at bruge browserens tilbageknap eller den blå tilbageknap her på siden.


Læsevejledning til rapporter med resultater for regioner, hospitaler og afdelinger

Her finder du en læsevejledning til de rapporter med resultater, der blev sendt til regioner, hospitaler og afdelinger i uge 8. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning til enhedsmaterialet

I læsevejledningen finder du bl.a. en forklaring på rapportnavnene:

- AKMOD_klinik: akut ambulante patienter på akutklinikker
- AKMOD_modtagelse: akut ambulante patienter på akutmodtagelser 
- AKUT: akut indlagte patienter 
- AMB: planlagt ambulante
- FOD: fødende kvinder 
- PLAN: planlagt indlagte patienterSupplerende materiale

Her kan du finde spørgeskemaer og andet supplerende materiale til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020 (LUP 2020). 


Faktarapport med information om undersøgelsernes koncept og metode

Faktarapporten indeholder uddybende information om koncept og metode for LUP 2020. Faktarapporten omfatter alle tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende).

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødende 2020Yderligere information?


Har du spørgsmål til LUP, eller er der resultater, du ikke kan finde?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsens design, metoder, resultater eller andet, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Telefon: 3864 9966  (telefontid mellem kl. 9:00 og 12:00)
Mail: lup-cpi@regionh.dk


Redaktør