Høring af forslag til model for værdibaseret styring af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden

Forslaget var i høring til og med 19. juli 2019. Se forslaget og de indkomne høringssvar.

Styringsmodellen skal skabe rammerne for, at klinikere, administratorer og politikere kan arbejde for, at den enkelte patient får det resultat i mødet med sundhedsvæsenet, som giver værdi for ham eller hende - holdt op imod forbruget af ressourcer. 

Læs mere om forslaget til en ny styringsmodel (målgruppen er ledere og medarbejdere på regionens hospitaler)

Oversigt over høringssvar  
  
Vedhæftede filer
  
  
Dansk SocialrådgiverforeningVedhæftet fil
  
Center for HRVedhæftet fil
  
PLO-HovedstadenVedhæftet fil
  
Vedhæftet fil
  
Yngre Læger i Region HovedstadenVedhæftet fil
  
Regionale Overlægeråd i Region HovedstadenVedhæftet fil
  
Dansk MagisterforeningVedhæftet fil
  
Vedhæftet fil
  
Region Hovedstadens VMU samt direktionenVedhæftet fil
  
Vedhæftet fil
  
RigshospitaletVedhæftet fil
  
Vedhæftet fil
  
Vedhæftet fil
  
Amager og Hvidovre HospitalVedhæftet fil
  
Ældre Sagens sygehusudvalg i region HovedstadenVedhæftet fil
  
Region HovedstadenVedhæftet fil
  
FOAVedhæftet fil
  
Den Sociale VirksomhedVedhæftet fil
  
RocheVedhæftet fil
  
Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenVedhæftet fil
  
RegionshandicaprådetVedhæftet fil
  
Danske Bioanalytikere hovedstaden
  
ErgoterapeutforeningenVedhæftet fil
  
Region Hovedstadens Akutberedskab
  
Vedhæftet fil
  
Vedhæftet fil

KontaktRedaktør