Støtte til initiativer rettet mod vælgergrupper med lav valgdeltagelse

​I forbindelse med kommunal- og regionalvalget vil Region Hovedstaden gerne støtte aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen for vælgergrupper i Region Hovedstaden, der traditionelt ligger under gennemsnittet for valgdeltagelse. 

Hvem kan søge?

Det kan:
 • Kommuner
 • Boligforeninger
 • NGO’er
 • Og øvrigt civilsamfund uden partipolitisk tilknytningsforhold
Organisationer kan også gå sammen, så en fx en kommune kan ansøge sammen med en lokal forening eller lignende.

Puljens størrelse

Der er afsat 500.000 kr. 

Hvad er en ”vælgergruppe, der traditionelt ligger under gennemsnittet for valgdeltagelse”

Det er en gruppe, der jf. rapporten ”Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017” af valgforsker Kasper Møller Hansen, har lavere valgdeltagelse end gennemsnittet I Region Hovedstaden (67,5% i Region Hovedstaden ved valget i 2017).

Eksempler på vælgergrupper med lavere valgdeltagelse end gennemsnittet: Unge på 20-29 år, kortuddannede, lavtlønnede, indvandrere og deres efterkommere og personer uden for arbejdsmarkedet.

Frist for ansøgning

Fristen for ansøgninger er den 15. juni.

Alle ansøgninger bliver behandlet samtidig og efter fristens udløb.

Kriterier

Ved tildeling af midler lægger vi vægt på følgende objektive kriterier:

 1. Ansøgninger skal være fra kommunale instanser eller disses samarbejdspartnere, boligselskaber og NGO’er uden partipolitisk tilknytningsforhold.

 2. Ansøgninger skal være modtaget senest 15. juni 2021.

 3. Der gives tilskud til aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen blandt grupper, der ved regionalvalget i 2017 havde lavere valgdeltagelse end gennemsnittet i Region Hovedstaden på 67,5%. 

 4. Aktiviteternes forventede effekt, herunder under hensyn til vælgergruppens og eventuelt kommunens størrelse.

 5. Gruppens stemmedeltagelse ved seneste valg: Jo lavere en vælgergruppe var repræsenteret blandt stemmerne i 2017, desto højere prioriteres den i forhold til uddeling af midler fra denne pulje.

 6. Der ydes maksimalt tilskud til halvdelen af de samlede omkostninger til et specifikt kommunikationsprojekt.

 7. Der ydes maksimalt tilskud på 200.000 kr. pr. kommune.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Udfyld og indsend ansøgningsskemaet til:

valg2021.center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk 

Spørgsmål og yderligere information

Spørgsmål og yderligere information:

Redaktør