​​

Region Hovedstaden har brug for erfaringer fra patienter og pårørende til at gøre behandlingen bedre

​Der er brug for i langt højere grad at inddrage de erfaringer som patienter og pårørende har med forløb, som går på tværs af hospitaler, praktiserende læge og kommunen. Derfor inddrager Region Hovedstaden nu brugerrepræsentanter i de 14 såkaldte samordningsudvalg, som koordinerer og udvikler samarbejdet om de mange patienter, der i deres sygdomsforløb både har kontakt til hospital, kommune og almen praksis.

Vent...

Hvad skal der til, for at man føler sig tryg i hjemmet efter en udskrivelse fra hospitalet? Hvilke særlige udfordringer har patienter eller pårørende mødt i samarbejdet mellem hospital, kommune og almen praksis? Og hvilke bud har patienter og pårørende på, hvordan samarbejdet og sammenhængen kan styrkes? Det er nogle af de ting, som Region Hovedstaden gerne vil blive klogere på fra de, som det hele handler om – nemlig patienterne og de pårørende.

"Det kan være en stor opgave som patient og pårørende at navigere mellem hospital og kommune – uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Vi har derfor brug for at få de erfaringer, som patienter og pårørende har, bragt i spil, så vi kan finde ud af hvor det er skoen trykker og handle på det. Derfor søger vi som noget nyt 2-3 brugerrepræsentanter til hvert af de 14 samordningsudvalg vi har i Region Hovedstaden, og håber meget at vi kan få en masse gode input herigennem," siger regionsrådsmedlem Flemming Pless (S).

Hvad er et samordningsudvalg?

Samordningsudvalgene koordinerer og udvikler samarbejdet om de mange patienter, der i deres sygdomsforløb både har kontakt til hospital, kommune og almen praksis. Udvalgene arbejder for, at patienter og pårørende skal opleve kvalitet og sammenhæng i deres forløb, når forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. Samordningsudvalgene holder møder 4-6 gange årligt, hvor ledelsesrepræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis drøfter og løser de udfordringer, der kan være, når patienter både har med hospitalerne, deres praktiserende læge og kommunen at gøre. 
Læs mere om samordningsudvalgene

Samordningsudvalgene arbejder inden for rammen af ’Sundhedsaftalen’, som gælder for hele Region Hovedstaden.

Brugerrepræsentanterne kan forvente at:

  • få mulighed for at præge samarbejdet og bidrage til konkrete løsninger og tiltag, der styrker sammenhængen på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • få en introduktion til rollen som brugerrepræsentant og samordningsudvalgene
  • få mulighed for at dele erfaringer med andre brugerrepræsentanter gennem netværksmøder
  • blive taget godt imod og opleve at mødedeltagere og mødeledere i samordningsvalget lytter, er konstruktive, læringsorienterede og respektfulde

Region Hovedstaden kunne godt tænke sig, at brugerrepræsentanterne:

  • har haft et længerevarende forløb i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden inden for de seneste to år enten som patient eller pårørende
  • er i stand til at bringe sine egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis
  • har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde sammen med ledere og medarbejdere med forskellige faglige baggrunde
  • er i stand til at deltage i møder ca. 4-6 gange årligt. Møderne varer ca. 2 timer pr. gang og ligger i dagtimerne
  • kan orientere sig i til tider store mængder skriftligt materiale
  • kan deltage i en introduktionsdag og to årlige netværksmøder for brugerrepræsentanter

Er du interesseret i at deltage?

Udfyld et elektronisk ansøgningsskema

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Evalueringskonsulent Annette Hallum Knudsen:

Ansøgningsfristen er den 10. november 2019. Samtaler afholdes i uge 48 og 49.

Arbejdet som brugerrepræsentant starter op i januar 2020. Der vil være en introduktionsdag den 9. januar 2020, som du forventes at kunne deltage i.

Funktionen som brugerrepræsentant er en frivillig indsats, og du vil derfor ikke modtage honorar eller kompensation for din deltagelse. Der ydes skattefri transportgodtgørelse til møder i samordningsudvalgene og de deraf afledte møder som formøder, arbejdsgrupper, netværk, kurser og lign.

Yderligere information

Læs mere om rollen som brugerrepræsentant

Hvis du har spørgsmål til opgaven som brugerrepræsentant i samordningsudvalg, er du velkommen til at kontakte:

For somatikken: Sekretariatschef Mette Christensen:

For psykiatrien: Specialkonsulent Lotte Pihl

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor