Sundhedsprofil 2021 - rapport og nøgletalspublikation
Faktaark for kommuner og region 2021

Rettelse til faktaark: I faktaark for regionens kommuner er der en fejl i antal og andele for kroniske smerter. I dette retteblad for 'Kroniske smerter 2021' findes de korrekte tal_opdateret 08/08/2022 (pdf åbner i nyt vindue)

Nedenfor ses faktaark for regionens kommuner og bydele og samlet for Region Hovedstaden. Derudover et det muligt at rekvirere faktaark på klynge-niveau, faktaark på klynge-niveau blandt unge, faktaark blandt unge i Københavns Kommune og faktaark blandt unge i Region Hovedstaden. ​Disse kan rekvireres ved at skrive til Sundhedsprofil@regionh.dk. ​ Oplæg fra lancering af Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2021 ”Sundhedsadfærd og risikofaktorer” 23. marts 2022