Den Regionale Sterilcentral

​Region Hovedstaden bygger en ny regional sterilcentral, der skal levere genbehandlede operationsinstrumenter til alle regionens hospitaler, undtagen Bornholms Hospital. 

Genbehandling af kirurgiske instrumenter er en proces, hvor instrumentet først inspiceres og rengøres manuelt, herefter bliver det desinficeret i en vaskemaskine og til sidst skal det gennem en såkaldt autoklavering (steriliseringsproces) oftest ved damp. Herefter er instrumentet sterilt og klar til brug på operationsgangen.

Den Regionale Sterilcentral forventes færdigbygget og implementeret i 2021 med to enheder på henholdsvis Rigshospitalet Blegdamsvej og Herlev Hospital.

Højautomatiske løsninger

Sterilcentralen skal sikre moderne og tidssvarende fysiske rammer for den høje kvalitet, regionen har, når det gælder hygiejne og genbehandling af kirurgiske instrumenter. Maskiner og robotter bidrager til at håndtere instrumenterne, og de nye faciliteter giver adgang til digital sporing og automatiseret fejlsøgning.

Sterilcentralen skal samtidigt forbedre det fysiske arbejdsmiljø for de medarbejdere, der i dag har det tunge arbejde med steriliseringen på hospitalerne.

Fakta om Den Regionale Sterilcentral:

  • Den Regionale Sterilcentral er en samlet investering på 1.097,9 mio. (2020)

  • Centralen skal levere kirurgisk udstyr til 30 operationsgange, 200 ambulatorier, fødegange og akutmodtagelser på Regionen Hovedstadens hospitaler (undtagen Bornholms Hospital).

  • Den Regionale Sterilcentral vil som den første i verden erstatte mange af manuelle processer med robotteknologi, for at sikre et ergonomisk godt arbejdsmiljø for personalet, da personalet i dag har mange tunge løft.

  • Centralen skal understøtte op mod 1000 daglige operationer

  • Op mod 46.000 forskellige instrumenttyper kommer igennem centralen​

  • Består af to enheder på Herlev Hospital og Rigshospitalet Blegdamsvej

  • Hver bygning er ca. 13.000 m2

  • Arbejdsplads for ca. 200 sterilassistenter, 20 specialteknikere og 10 IT-supportere

  • Kører i døgndrift x 365 dage om året

Redaktør