Forbedringsmodellen

​Ethvert initiativ om at forbedre arbejdsgange og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet udspringer af et ønske om at levere den bedst mulige kvalitet for patienterne og en erkendelse af, at den eksisterende praksis kan forbedres. 

​Forbedringsmodellen

E-læringskurset er udviklet som et led i det Nationale Kvalitetsprogram. Kurset skal bidrage til at opbygge kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte det lokale forbedringsarbejde. 

Forbedringsmodellen beskæftiger sig med:

  • Mål: Hvad ønsker vi at opnå? 
  • Målinger: Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?  
  • Forandringstiltag: Hvilke forandringer kan skabe forbedringer? 

Plan-Do-Study-Act

Nye idéer udvikles og forandringer afprøves systematisk ved hjælp af Plan-Do-Study-Act-cirklen. Forbedringsmodellen er altså
en kombination af de tre spørgsmål og PDSA-cirklen. 

Kursets indhold 

Kurset består af syv lektioner om forbedringsarbejdet. Forud for hver lektion kan du afprøve din viden i en quiz. Det tager som udgangspunkt mellem 20 og 30 minutter at gennemføre hver lektion, og du kan til en hver tid holde pause og vende tilbage til kurset senere. 

Kurset indeholder følgende lektioner: 

  • Lektion 1: Introduktion til forbedringsmodellen 
  • Lektion 2: Formulering af mål 
  • Lektion 3: Brug af data til forbedring 
  • Lektion 4: Indikatorer og plan for dataindsamling 
  • Lektion 5: Analyse af data 
  • Lektion 6: Forandringsteori og forandringskoncepter 
  • Lektion 7: Småskalaafprøvning 

Anbefalinger 

Kurset henvender sig til alle således, at alle medarbejdere har mulighed for at få kendskab til de grundlæggende principper bag forbedringsmodellen og kan deltage i det kliniknære forbedringsarbejde. Kurset kan f.eks. anvendes som supplement til anden form for uddannelse i forbedringsmetoder eller som en god start på et konkret forbedringsprojekt. 

Det kan være en fordel at have et konkret forbedringsprojekt i tankerne, når du gennemgår lektionerne, da du undervejs i kurset vil have mulighed for at arbejde med din egen case. Det er dog ikke et krav for at kunne gennemføre kurset. 

Ansatte i andre regioner tilmelder sig via deres egne kursusadministrationssystemer.

Øvrige eksterne kan få adgang ved at kontakte:

RegionH E-læring
Tlf. +45 38 66 99 99 
Skriv til RegionH E-læring (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør