​​​​​

Nationalt netværk for sundhedspædagogik

​Deltag i et nationalt, professionelt værksted, hvor vi deler viden og arbejder med nye metoder og værktøjer i praksis for at styrke det sundhedspædagogiske arbejde for mennesker med kronisk sygdom

Vil du være med til at skabe fremtidens sundhedspædagogik?

Vil du være med til at nytænke og skabe fremtidens sundhedspædagogik? Så kan du blive en del af et netværk, hvor vi arbejder på tværs af sektorer, regioner og landsdele for at udvikle kommunikation og samarbejde med mennesker, der lever med helbredsmæssige udfordringer. Vi er over 250 medlemmer i netværket og inviterer alle, der interesserer sig for sundhedspædagogik til at deltage.

Som en del af Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik er du med til:

•   At diskutere og erfaringsudveksle med andre, der også er optaget af sundhedspædagogik
•   At eksperimentere med nye måder at skabe, dele og bruge viden på
•   At lytte til spændende (nationale og internationale) oplægsholdere
•   At bringe temaer og problemstillinger fra din egen hverdag i spil på vores netværksmøder og konferencer
•   At være en aktiv medspiller i et stort interprofessionelt netværk, som sætter sit præg på fremtidens sundhedspædagogik

Netværkets indhold og tidsforbrug

Vi afholder 1-2 aktiviteter om året, hvor vi inviterer hele netværket og andre interesserede til at deltage. Hvert andet år afholder vi én stor konference og hvert andet år to netværksmøder, hvor vi inviterer jer i netværket til en dag med spændende temaer og aktiviteter, hvor vi kan skabe, dele og bruge viden i fællesskab.

Medlemmer af netværket fortæller

”Rigtig god dag med meget inspiration. Bedste konference længe med høj og passende inddragelse af medvirkende. Jeg kunne se mig selv bruge udbyttet i min praksis, da konferencen var fyldt med praksiseksempler - og den nye viden bliver brugbar”

”Meget lærerig konference, hvor det faglige niveau var helt perfekt fra start til slut. Utroligt spændende og relevante oplæg og workshops, der har sat mange tanker i gang ift. min praksis og mødet med pårørende til mennesker med sygdom”.

​​​​Netværkets form og baggrund

Netværket blev dannet i 2017 af initiativgruppen, som er: Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden. De to enheder har tilsammen mange års erfaring med forskning og uddannelse inden for sundhedspædagogik. Forsknings- og evalueringsresultater viser, at der er behov for at nytænke og styrke sundhedspædagogik og kommunikation med mennesker, der har helbredsmæssige udfordringer. I netværket arbejder vi derfor i fællesskab med at udveksle de nyeste teorier, viden og praktiske erfaringer på området.

Hjemmeside: www.regionh.dk/sundpaednet

​Hvem står bag?

Netværket blev i 2017 dannet af initiativgruppen Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden. De to enheder har tilsammen mange års erfaring med forskning og uddannelse inden for sundhedspædagogik. Formålet er, at vi sammen med netværket kan skabe fremtiden sundhedspædagogik. 

Initiativgruppen

Dorte Jeppesen, Chefkonsulent, Center for HR og Uddannelse

Ingrid Willaing, Forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Nana Folmann Hempler, Teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Berit Madsen, Udviklingskonsulent, Center for HR og Uddannelse

Judit Vibe Madsen, Kursusleder, Cames​

Redaktør