Sundhedspædagogik for patientundervisere

​Vil du udvikle din rolle som patientunderviser? På dette kursus får du redskaber til at tilrettelægge din undervisning og vejlede mennesker med kronisk sygdom

Målgruppe for kurset

Sundhedsprofessionelle, der underviser og vejleder patienter i at håndtere livet med en kronisk sygdom. Både nye og erfarne undervisere er velkomne. 

Hvad får du ud af kurset?

  • Du tilegner dig viden om sundhedspædagogiske teorier og metoder.
  • Du får redskaber til at planlægge og facilitere undervisningsforløb ud fra pædagogiske, didaktiske og praktiske overvejelser.
  • Du får træning i kommunikation og redskaber til at inddrage patienten/borgeren og pårørende.

Opbygning af kurset

Patientuddannelse indgår som krav i Forløbsprogrammerne. På Sundhedspædagogik for patientundervisere bliver du præsenteret for teorier om og perspektiver på sundhedspædagogik samt hvordan du kan tilrettelægge din undervisning, så den foregår i et aktivt samspil med patienter/borgere. Vi arbejder med praktiske eksempler på undervisningsmetoder og øvelser, som du kan overføre til din egen undervisningspraksis. Du får mulighed for at afprøve en pædagogisk metode i egen praksis imellem modul 2 og 3. På kurset udveksler vi erfaringer på tværs af sektorer og faggrupper med henblik på at styrke det interprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Teoretisk tages der afsæt i emner som sundhedsbegreber, voksenlæring, spørgsmålstyper, didaktik og tro på egne kompetencer. Undervisningen er baseret på, at forskellige faggrupper lærer med, af og om hinanden med fokus på at inddrage patientens/borgerens ressourcer. 

Undervisere

Underviserne på kurset har teoretisk viden om sundhedspædagogik og praktisk erfaring med patientuddannelse. 

Praktisk information 

Vi udbyder hold á tre kursusdage.

Alle kursusdage afholdes på Gentofte Hospital.

Kurset er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner eller almen praksis i Region Hovedstaden, der har arbejdsopgaver vedrørende uddannelse og vejledning af patienter.

Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 500 kr.

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig kurset via Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

TIlmelding på kursusportalen for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

TIlmelding på kursusportalen for ansatte i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden

Redaktør