​​​​

Tidlig palliation - få hjælp til tidlig indsats

​Bliv understøttet fagligt i dit arbejde med en tidlig palliativ indsats hos patienter og borgere med livstruende sygdom. Brug vores fem e-læringsmoduler og vores app

Målgruppe

Materialet om tidlig palliativ indsats er udviklet til social- og sundhedshjælpere og - assistenter, sygeplejersker og læger på hospitaler, i kommuner og almen praksis, men kan bruges af alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med patienter/borgere med livstruende sygdom.

Hvad får du ud af kurset?

Formålet med kurset er at understøtte en tidlig palliativ indsats hos patienter/borgere med livstruende sygdom. Jeres udbytte er baseret på ny viden om tidlig palliation og udveksling af erfaring fra hverdagen på arbejdspladsen.

Du og dine kolleger:

  • bliver klædt fagligt på med nyeste viden om tidlig palliation
  • får reflekteret og udvekslet erfaringer fra arbejdet med patienter og borgere
  • får øget fokus på hele mennesket og ikke kun sygdommen.

Kursets opbygning

Tidlig palliation består af fem e-læringsmoduler og en app.  Modulerne er udformede som gruppebaseret e-læring med tilhørende  cases og spørgsmål til refleksion, som I kan bruge, hvis I afholder en workshop sammen.​

Du og din afdeling kan fx bruge et e-læringsmodul på et  personalemøde. I kan nøjes med et enkelt modul eller kombinere flere, afhængig af jeres tidsramme, og hvad I fagligt er optagede af. Materialet kræver ingen digitale forkundskaber, men forudsætter en facilitator af workshoppen. Én af jer skal facilitere forløbet. Det indebærer at bruge 10 minutter på forberedelse.  Brug håndbogen, som findes på Kursusportalen sammen med læringsmodulet. 

E-læringsm​oduler

Introduk​tion til palliation

​Vil I introduceres til hjørnestenene i palliation, så skal I se nærmere på "Introduktion til palliation", som består af en animationsfilm og tilknyttede refleksionsspørgsmål.  Introduktionen giver jer mulighed for at diskutere, hvordan I arbejder med tidlig palliation i jeres afdeling. I skal afsætte 25 minutter til at arbejde med Introduktion til palliation. ​

Find hele modulet "Introduktion til palliation" på kursusportalen

Workshop om behovsvurdering

Vil I arbejde med hvordan I systematisk kan identificere palliative behov hos jeres patienter, skal I vælge e-læringen "Workshop om behovsvurdering". Gennem filmklip og refleksionsspørgsmål introduceres I til patientens forberedelsesskema; et skema patienten udfylder forud for samtaler om rehabilitering og palliation.
I skal afsætte 1 time til at arbejde med Workshop om behovsvurdering. 

Se modulet "Workshop om behovsvurdering" på kursusportalen

Afdækning af behov og symptomer

Vil I have øget fokus på patientens symptomer og på kommunikation med patient og pårørende, skal I vælge "Afdækning af behov og symptomer". Her arbejder I med, hvordan I systematisk og struktureret stiller spørgsmål til patienten. I vil også komme til at beskæftige jer med, hvordan I prioriterer og afhjælper symptomer, og kommunikerer med patienten og evt. pårørende om det.

Se modulet "Afdækning af behov og symptomer" på kursusportalen​​

Observation i borge​rens hjem

Vil I blive bedre til at observere og vurdere, hvordan I vil handle på, at behov i borgerens hjem ændrer sig, skal I vælge "Observation i borgerens hjem". I træner, hvordan I systematisk kan observere, handle på og dokumentere hændelser hos borgerne. 

I skal afsætte 1 time per case til at arbejde med Observation i borgerens hjem.

Se modulet "Observation i borgerens hjem" på kursuportalen 

Patientsamtaler

Vil I have større udbytte af samtaler med patienter og pårørende, skal I vælge "Patientsamtaler". "Patientsamtaler" består af klip fra filmede patientsamtaler, der kommenteres af en overlæge og en psykolog, samt et træningsark, der uddyber greb i samtalen. Med disse korte film kommer I rundt om små greb i samtalen, som betyder, at I får talt om det, der er væsentligt og I får de informationer, I har brug for, for at hjælpe patienten bedst muligt.  

Se modulet "Patientsamtaler" på kursusportalen​

App'en Palliation i praksis 

Appen er en vejledning udviklet for, at praktiserende læger og hjemmeplejen har en hurtig og enkel adgang til information, når de besøger patienter med livstruende sygdom. App’en er udviklet på baggrund i DSAM's Klinisk vejledning for almen praksis: Palliation.


Praktiske forhold

Har I interesse for at afprøve den gruppebaserede e-læring, tilbyder vi at afholde en workshop. Fx et forløb på to timer, hvor I får en kort introduktion til konceptet og efterfølgende arbejder med en e-læring, som I vælger. Formålet er at give jer en introduktion til, hvordan I kan bruge konceptet lokalt, på hospitaler eller i kommuner. 

For mere information, kontakt Anne Kofod på tlf. 5143 2841 eller på mail.

Skriv til Anne Kofod

Andre relevante kurser

Vi foreslår e-læringskurserne:

Redaktør