Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er uddannelsen for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, som har behov for omsorg og hjælp i forbindelse med sygdom, genoptræning eller til at fremme en sundere livsstil. En social- og sundhedsassistent arbejder typisk på hospital, ​plejehjem, bofællesskab, i hjemmeplejen eller social- eller behandlingspsykiatrien.​

Optagelse på social- og sundhedsuddannelsen

Vi har lukket for optag på uddannelsen. Du kan derfor ikke længere søge om optagelse hos Region Hovedstaden. Vi henviser dig i stedet til at søge ind hos en kommune.

Om uddannelsen

Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger uden afkortning. Har du en social- og sundhedshjælperuddannelse, afkortes dit forløb med 5 måneders praktik og 5 ugers teori. Er du over 25 år, afkortes dit forløb med yderligere 5 ugers teori.

Dit skoleophold og praktikforløb

Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. Du skal ikke selv søge praktikplads. Skolen fordeler praktikpladserne og der bliver taget hensyn til hvor du bor. Du kommer i praktik i både kommune, psykiatri og på hospital. Er du ansat af Region Hovedstaden, har du fortrinsret til en praktikplads i behandlingspsykiatrien (psykiatriske hospitalsafdelinger). 

Dine opgaver og arbejdstid under praktikken

Under dine praktikforløb bliver du tilknyttet en praktikvejleder og vil arbejde med relevante sygeplejefaglige- og rehabiliterende opgaver. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever). 

Dit ansættelsessted

Hvis du er ansat som elev i Region Hovedstaden, vil dit uddannelsesforløb være det samme, uanset om du er ansat af Region Hovedstaden eller en kommune.

Brandskolen og kursus i håndhygiejne

Inden du som elev skal i praktik i psykiatrien samt på somatiske afdelinger, skal du gennemføre disse to kurser i brand og håndhygiejne.

Håndhygiejne for elever og studerende i Region Hovedstaden

Brandskolen

Håndhygiejne for øvrige elever og studerende


 Redaktør