Vi arbejder med epidemiologisk og klinisk epidemiologisk forskning, udfører befolkningsundersøgelser, arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse i befolkningen samt yder forskningsstøtte til klinikken. Centret har fem sektioner: Sektion for Klinisk Epidemiologi, Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sektion for Data og Sektion for Statistik (ikke alle er med her; ny hjemmeside er på vej).