​​​

Donortapning herunder stamcelleaferese

Rigshospitalets blodbank har et afsnit der t​​apper bloddonorer og udfører specialtapninger af blodpladedonorer. Derudover findes et afsnit, der høster stamcelledonorer til brug for den højt specialiserede behandling.

Blodbank 9501, afsnit 9501, Rigshospitalet

  • På afsnittet udfører vi tapning af bloddonorer. En almindelig tapning tager ca. 20 minutter. 
  • Nogle af vores donorer tappes til specialtapninger (afereser). En aferese tager ca. 1½ time. 
  • Derudover deltager vi ofte i diverse forskningsprojekter.

Stamcelleaferesen afsnit 2034

Her høstes stamceller dels fra raske donorer og dels fra patienter.
Stamceller anvendes til stamcelletransplantation
Derudover udføres erytrocytudskiftning på patienter med særligt behov.

Faglig ansvarlige​

Henrik Ullum
Professor, o​verlæge, ph.d.​
​​​​Donortapning

Anne Fischer-Nielsen
Overlæge
Stamcelleaferese
Daglig​ led​​else

Lise-Lotte Sønderstrup

Afdelingssygeplejerske​​

Redaktør