​​​​​​​Rigshospitalets Blodbank. Foto: Tomas Bertelsen

Blodbanken på Rigshospitalet

F​​or at sikre patienterne den bedste behandling med blod og celler, sørger Blodbanken på Rigshospitalet for optimal match mellem donor og patient.

Vi udfører årligt flere hundrede tusinde analyser på donorer og patienter vedr. forskellige blodtyper, vævstyper og forligelighed.

Vi anvender den nyeste teknologi for at hindre smitteoverførsel. Alle behandlinger med blod, celler og væv bliver fulgt tæt af specialister (læger og bioanalytikere) i transfusionsmedicin og transplantationsmedicin. Blodbanken gør en særlig indsats for patienter med massive blødninger samt patienter med et langvarigt behov for blodtransfusion pga. kronisk sygdom. Vi følger patienter, der behandles med stamceller og immunceller, meget tæt.

Blodbanken er i aktivitet 24 timer i døgnet med både bioanalytiker- og lægevagt. Det er et centralt afsnit på hospitalet, navnlig i forhold til patienter med massive blødninger og den højt specialiserede b​ehandling. Blodbanken er et videnscenter for blod, celler og væv. Forskningsaktiviteten på områderne er stor og voksende. Blodbanken har uddannelsesfunktion for læger og bioanalytikere.

Daglig ledelse

Rigshospitalets Blodbank ledes til daglig af:

​Pernille Andersen
Overlæge
Stamcelleområdet
Karina Elm Rasmussen
Oversygeplejerske​
Lene Holm Harritshøj
Overlæge, PhDMorten Dziegiel
Overlæge, professor
Blodtypeserologi og blodtypegenetik​Pär Johansson
Overlæge, professor
TransfusionsmedicinRanda Zo El-Ghina
Ledende Overbioanalytiker​
Sisse Rye Ostrowski
Professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Kvalitetskontrollaboratoriet

Redaktør