Center for HR og Uddannelse

​Her kan du læse lidt om Center for HR og Uddannelse inden din første arbejdsdag. Vi glæder os til at møde dig.

Kaare og Bettina arbejder i Center for HR og Uddannelse. Foto: Jeppe Bjørn.

​En del af noget større

I Center for HR og Uddannelse er vi bevidste om, at vi er til for at understøtte Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 % er sundhedspersonale fordelt på 7 hospitaler. Vi er med til at forme organisationens udvikling og sikre gode rammer for medarbejderne, så de kan yde deres bedste for patienter og borgere. Vi yder rådgivning og service inden for løn og personalejura, HR-systemer, uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling samt arbejdsmiljø.

Samarbejde på tværs

Center for HR og Uddannelse arbejder sammen med stabsafdelinger, direktioner og klinikker på regionens hospitaler, og vi er hver dag i kontakt med ledere og medarbejdere i hele regionen. Enten direkte eller via digital kommunikation, læringsteknologi og HR-systemer. Vi samarbejder også med de andre koncerncentre og med eksterne samarbejdspartnere, fx uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, systemleverandører, forskere og landets øvrige regioner.

Internt i centret arbejder vi også sammen på tværs, fordi mange opgaver kræver flere forskellige kompetencer. Det kan derfor være en god idé at kaste et blik på organisationsdiagrammet – og gerne spørge nysgerrigt ind til, hvad de forskellige enheder og sektioner laver, når du er startet.

Se organisationsdiagram for Center for HR og Uddannelse

Kultur

Fagligheden i Center for HR og Uddannelse er høj, og vi har også en høj jobtilfredshed. Vi måler – og arbejder med – medarbejdertrivslen løbende. 

I Center for HR og Uddannelse bliver du en del af en kultur præget af klare værdier – åbenhed, tillid, helhedssyn og professionalisme – frem for regler. Vi giver ansvar og handlerum til den enkelte medarbejder. Du har også indflydelse på arbejdspladsen via repræsentanterne i det lokale MED-udvalg.

Hvor kan du få mere at vide, når du starter?

Intranettet

Koncerncentrenes intranet er en guldgrube af nyttig information. Du kan også abonnere på intranetnyheder, mødereferater og presseklip via mail.

Spørg din sidemand eller din chef

Der er ikke regler og retningslinjer for alt i Center for HR og Uddannelse, for vi foretrækker sund fornuft, fleksibilitet og tillidsbaseret ledelse. Spørg dig frem, hvis du ikke får svar på dine spørgsmål via intranettet eller introduktionsprogrammet.

Få hjælp i Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet i Center for HR og Uddannelse er nyttigt at kende. Her kan du få hjælp til intern service, økonomi, kommunikation, sagsstyring og interne arrangementer. Direktionssekretariatet bemander også hovedtelefonnummeret 38 66 99 99, hovedpostkassen center-for-hr@regionh.dk og receptionen i opgang 10B.

Se hvem der arbejder i direktionssekretariatet i Center for HR og Uddannelse her.

Mød en medarbejder

Lone Jonesco, der er personalejuridisk konsulent, fortæller hvorfor Region Hovedstaden har været en god arbejdsplads for hende at gøre karriere, og hun giver sine bedste råd om karriereudvikling videre.

Varighed: 02:22 minutter

Redaktør