Indvinding af råstoffer fra havet

Danske regioner har undersøgt om det er muligt at erstatte råstoffer som sand og grus der indvindes i grusgrave med råstoffer indvundet på havet.

Det bliver stadig sværere at finde egnede arealer, hvor det er muligt at indvinde sand og grus. Især i hovedstadsregionen medfører bl.a. den høje befolkningstæthed, at det er vanskeligt at finde områder, hvor der kan indvindes råstoffer, der kan sikre samfundets fortsatte udvikling med vækst og byggeri.

 

Regionernes råstofplaner skal indeholde en opgørelse over forsyningen og forbruget af råstoffer i regionerne. I opgørelsen over den samlede råstofforsyning indgår derfor både de råstoffer der indvindes på land og på havet. Forholdet mellem indvinding af sand og grus på land og indvinding på havet udgør ca. 9:1. Det er staten som administrerer råstofindvinding på havet.

 

Grønbog belyser råstofindvinding på havet

På grund af den knappe råstofressource på land og udfordringen med at finde egnede arealer, der kan udpeges som graveområder, har Danske Regioner fået udarbejdet en grønbog, der belyser muligheder og begrænsninger for at øge anvendelsen af sømaterialer som supplement til landbaseret råstofindvinding. Grønbogen skal tjene som et kvalificeret diskussionsgrundlag og indeholder en analyse af området med henblik på en videre drøftelse med politikere, aktører og andre interessenter.

Hent rapporten "Grønbog om muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer som supplement til landbaseret råstofindvinding" (pdf åbner i nyt vindue)

Redaktør