​​​​​​​​

Råstofgeologiske kortlægningsrapporter

Regionen ønsker at få et godt kendskab til fordeling af råstofforekomster i regionen. Her finder du rapporter fra gennemførte screeninger og kortlægninger​ i regionen

 Geologisk råstofkortlægning

Redaktør