Prognose for sekundære råstoffer

​Pilotprojekt omfattende metodeudvikling og udarbejdelse af en prognose for forventet frembringelse af sekundære råstoffer i HøjeTaastrup og Roskilde kommuner som følge af nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Denne rapport beskriver gennemførelse og resultater af et pilotprojekt, som omfatter metodeudvikling og udarbejdelse af en prognose for forventet frembringelse af genanvendelige (sekundære) råstoffer i HøjeTaastrup og Roskilde kommuner (beton og tegl fra bygninger, samt beton, asfalt og grus fra belægninger) som følge af nedrivnings- og renoveringsprojekter.​

Projektet er udført i et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Kommune og NIRAS A/S.

Rapporten kan læses her: Prognose for sekundære rastoffer.pdf

Redaktør