​​​​​​​

Råstoffer - en regional opgave

​Danske Regioner har udgivet en råstofredegørelse som beskriver råstofindvindingen i Danmark, og nogle af de problemstillinger der er på råstofområdet

Danske Regioner ønsker med denne publikation kan gøre politikere og interesserede borgere klogere på regionernes arbejde på råstofområdet, råstoffernes betydning for Danmark og på de mange interesser, der er i spil, når råstofferne skal indvindes.

Du kan læse mere om Råstofedegørelsen og finde den digitale version af redegørelse på Danske Regioners Hjemmeside [Link åbner i et nyt vindue]

På baggrund af Råstofredegørelsen bragte Danmarks Radio en nyhed om Danmarks fremtidige råstofforsyning:

"Danmark er ved at løbe tør for grus: 'Et af de vigtigste råstoffer, verden har'" [link åbner i et nyt vindue]

Vi håber at denne redegørelse kan være med til at belyse de mange forskellige problemstillinger og og modsatrettede hensyn der skal tages højde for i planlægningen og administrationen af råstofområdet.

Redaktør