​​

Gratis HPV-vaccine til drenge

​Drenge, der er fyldt 12 år er nu omfattet af gratis vaccination mod HPV-virus. Den gratis vaccination gælder indtil det fyldte 18. år.

Catch-up program til drenge, som er 12½ - 14 år

Drenge , som er fyldt 12 år i perioden 1.januar 2018 – 30.juni 2019 er nu også omfattet af det gratis vaccinationsprogram( Født i perioden 1. januar 2006 -30 juni 2007).

Piger er stadig omfattet

Piger i aldersgruppen 12-18 år er, som tidligere, stadig omfattet af tilbuddet om gratis vaccine.

Redaktør