Erhvervsfyrtårn vil skabe mere lighed i sundhed via offentlige-private samarbejde

​Erhvervsfyrtårn inden for Life Science – Sund Vægt skal skabe bedre og mere lighed i sundhed. Region Hovedstaden indgår i det nye erhvervsfyrtårn, som skal løfte borgernes sundhed samt styrke sundhedsvæsenet og danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport gennem offentlige-private samarbejder. 

Vent...

Mere lighed i sundhed 

En lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber via Erhvervsfyrtårnet Life Science – Sund Vægt. Målet er at skabe et fyrtårn inden for Life Science, som udlandet kigger mod for inspiration til nye velfærdsteknologiske løsninger, hvor samarbejdet skal løfte borgernes sundhed, øge sundhedsvæsenets effektivitet og kvalitet samt styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. 

Erhvervsfyrtårn vil bekæmpe svær overvægt 

Svær overvægt er i dag en af de største risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet. Det skaber social ulighed og har store omkostninger for samfundet både i Danmark og globalt. Sund Vægt - programmet vil bl.a. bekæmpe svær overvægt, mens samarbejdet på sigt skal finde bedre løsninger inden for andre områder, fx til kronikere, psykiatriske patienter og ældre. Erhvervsfyrtårnet har derfor fokus på udvikling af nye sundhedsløsninger inden for Life Science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt.  

Offentlige og private parter går sammen 

Håndteringen af Covid-19-pandemien har sammen med den nationale Life Science strategi sat skub i ønsket om flere offentlige private samarbejder. Erhvervslivet har teknologier, viden og ressourcer, der kan bidrage til bedre behandlinger, diagnostik og forebyggelse til gavn for regionens borgere og patienter.  

Region Hovedstaden indgår i erhvervsfyrtårnet gennem konkrete pilotprojekter, der skal bane vejen for bedre forebyggelse, opsporing og behandling af patienter og borgere. Det er regionens opgave at sikre, at offentligt-privat samarbejde gavner de kliniske miljøer og patienterne. Det sikres ved at de bliver håndteret korrekt juridisk og sundhedsfagligt, samt ved at tydeliggøre for omverdenen, hvordan samarbejder skal formes, hvis de skal give værdi for patienten. 

Erhvervsfyrtårnet ledes af et hovedkonsortium bestående af bl.a. Region Hovedstaden, kommunerne i regionen, Københavns Universitet, Erhvervshus Hovedstaden, Danish Life Science Cluster, Wonderful Copenhagen mv. 

92 mio. kr. til Erhvervsfyrtårn Life Science 

Erhvervsfyrtårnet har et samlet budget på 92 mio. kr., som skal være med til at gøre Danmark til et internationalt udstillingsvindue for nyskabende sundhedsløsninger. Region Hovedstadens budget (inkl. medfinansiering) udgør omkring 13 mio. kr. ud af det samlede budget på 92 mio. kr. Midlerne fordeles på de hospitaler, kliniske miljøer og afdelinger, som indgår i programmet. De konkrete roller og aktiviteter planlægges i denne tid.  

Novo Nordisk Fonden forventes at støtte 2 forskningsprojekter om nye behandlingsformer, hvor af det ene er forankret på Amager Hvidovre Hospital. Desuden indgår en pulje på knap 17 mio. kr. som er målrettet virksomheder, der ønsker at teste sundhedsløsninger. Disse midler kan også gå til frikøb i sundhedsvæsenet, når virksomheder ønsker at teste løsninger. Calls til denne pulje offentli​ggøres snarligt. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor