Strategiske rammer og samarbejde

​Region Hovedstaden samarbejder tæt med de videregående uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet, herunder Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Professionshøjskolen Metropol.

De samarbejder som regionen har med KU, DTU og Metropol, foregår på mange niveauer og udvikles løbende. På det overordnede niveau er samarbejdet mellem Region Hovedstaden og de enkelte universiteter, mv. reguleret i en række aftaler.