​​

ESS og MAX IV

ESS og MAX IV er de 2 avancerede forskningsanlæg i Lund i Sverige, som populært kaldes for ”verdens kraftigste mikroskoper” eller ”Nordens Cern”. De 2 anlæg anvender henholdsvis neutron- og synkrotronstråling, hvilket er avanceret røntgen.

European Spallation Source (ESS) og MAX IV

ESS og MAX IV vil gøre hele Greater Copenhagen til et af Europas vigtigste centre for materialeforskning og studier af molekylære strukturer til udvikling af bioteknologiske og farmaceutiske produkter. De 2 anlæg kan anvendes til forskning og udvikling indenfor en lang række områder som fx vindmøller, biler, fødevarer og medicin.

European Spallation Source (ESS)

ESS er verdens absolut største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet. ESS er placeret i Lund, men det tilhørende datacenter ESS Data Management & Software Centre (DMSC) er placeret i København.

MAX IV

MAX IV-synkrotronen er en del af Lunds Universitet og er udstyres med en dansk målestation, der er åbnede i 2019. Den danske målestation giver direkte adgang for danske forskere og virksomheder til alle målestationer på MAX IV.

ESS gået igang med forsøg i 2023, mens MAX IV blev indviet i sommeren 2016.

Du kan læse mere om MAX IV på deres website

Du kan læse mere om ESS på deres website

Eksempel på pre-klinisk forskning

Flere steder i verden anvendes avanceret synkrotron- og neutronstråling i den (pre)kliniske forskning. I Danmark er der endnu ikke den store tradition for dette, men et pilotprojekt på Hvidovre Hospital illustrerer et stort potentiale. Projektet er bevilget af Region Hovedstadens Forskningsfond til sundhedsforskning.

Det er  ambitionen, at der via dette projekt oprettes et konsortium og en vidensdatabase, der fremadrettet kan hjælpe med erfaring og netværk omkring brugen af neutron- og synkrotronstråling i den (pre)kliniske forskning.


Region Hovedstaden udbreder kendskabet til storskalaanlæg som ESS og MAX IV

Region Hovedstaden er partner i Interreg-projektet CAROTS (Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy), som handler om at styrke fokus og samarbejde på tværs af de organisationer i Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Rusland, Polen og de baltiske lande, der hjælper industrien med at anvende forsknings-storskalaanlæg som ESS (European Spallation Source) og MAX IV på Life Science området.

Der ligger et stort og uudnyttet potentiale i anvendelsen af anlæg som fx ESS og MAX IV i Lund. Hvis vi kan udbrede kendskabet til fordelene ved brugen af storskalaanlæg og forberede rammevilkårene for de organisationer, som arbejder med dette kan det bidrage til at få langt flere (danske) virksomheder til at anvende forskningsanlæg som ESS og MAX IV til gavn for forskningskvaliteten i de pågældende virksomheder og samfundet som helhed.

Læs mere om projektet på CAROTS på deres hjemmeside

Gratis for danske forskere

Som forsker i Region Hovedstaden kan du gratis benytte verdens største mikroskoper, ESS og MAX IV, i Lund. Forskningsfaciliteterne ESS og MAX IV i Lund er nemlig medfinansieret af den danske stat, og derfor kan danske forskere gennemføre eksperimenter gratis.

 

Redaktør