ESS og MAX IV

ESS og MAX IV er to avancerede forskningsanlæg i Lund i Sverige, som populært kaldes for ”verdens kraftigste mikroskoper” eller ”Nordens Cern”. De to anlæg anvender henholdsvis neutron- og synkrontronstråling, hvilket er avanceret røntgen.

European Spallation Source (ESS) og MAX IV

ESS og MAX IV vil gøre hele Greater Copenhagen til et af Europas vigtigste centre for materialeforskning og studier af molekylære strukturer til udvikling af bioteknologiske og farmaceutiske produkter.

De to anlæg kan anvendes til forskning og udvikling indenfor en lang række områder som fx vindmøller, biler, fødevarer og medicin.

European Spallation Source (ESS)

ESS bliver verdens absolut største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet. ESS placeres i Lund, men det tilhørende datacenter ESS Data Management & Software Centre (DMSC) placeres i København.

MAX IV

MAX IV-synkrotronen er en del af Lunds Universitet og udstyres med en dansk målestation, der forventes åbnet i 2019. Den danske målestation vil i praksis giver direkte adgang for danske forskere og virksomheder til alle målestationer på MAX IV.

ESS står klar til forsøg i 2023, mens MAX IV blev indviet i sommeren 2016.

Du kan læse mere om MAX IV på deres website

Du kan læse mere om ESS på deres website

Eksempel på pre-klinisk forskning

Flere steder i verden anvendes avanceret synkrotron- og neutronstråling i den (pre)kliniske forskning. I Danmark er der endnu ikke den store tradition for dette, men et pilotprojekt på Hvidovre Hospital illustrerer et stort potentiale.
Projektet er bevilget af Region Hovedstadens Forskningsfond til sundhedsforskning.

Det er blandt andet ambitionen, at der via dette projekt oprettes et konsortium og en videndatabase, der fremadrettet kan hjælpe med erfaring og netværk omkring brugen af neutron- og synkrotronstråling i den (pre)kliniske forskning.
 
Læs mere om projektet, og Region Hovedstadens bidrag.
 

 

Projektet ledes af Tim Dyrby, Hvidovre Hospital, som kan kontaktes på:
 email: timd@drcmr.dk

 

Redaktør