Danske Regioner

Danske Regioner uddeler hvert år midler til forskning. I modsætning til Region Hovedstadens egen forskningsfond tilbyder Finansieringsteamet vejledning i forbindelse med ansøgninger til disse puljer.

Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse

Regionerne har oprettet en fælles regional pulje til forskning i forebyggelse, som i 2019 uddeler op til 13,5 mio. kr. til forskning i forebyggelse.

Regionerne kan søge om midler til forskningsprojekter, som fremmer viden om forebyggelse på tværs af flere regioner og producerer viden om effekten af indsatser. Forskningen kan involvere flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer. Fællesregionale projekter vil blive prioriteret.

Læs mere og se ansøgningsfrister på Danske Regioners hjemmeside (link åbner i ny fane).

Medicinpuljen

Regionernes Medicinpulje uddelte i 2018 i alt 7 mio. kr. til uafhængig forskning.
Regionerne har oprettet forskningspuljen på medicinområdet for at sikre en mere præcis anvendelse af medicin til gavn for patienter og samfundsøkonomi. Pengene bevilliges til projekter, som lægemiddelvirksomhederne ikke har økonomisk interesse i.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside (link åbner i ny fane).

Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du søge midler i Udviklings- og forskningspuljen.
Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt.

Læs mere og se ansøgningsfrister på Danske Regioners hjemmeside (link åbner i ny fane).

Redaktør