Hverdagens Idéer

​Er der noget i løbet af din arbejdsdag, der kunne gøres lidt smartere og som du gerne vil forandre? Så er Hverdagens idéer måske noget for dig!

Hverdagens Idéer er et forløb for sundhedsprofessionelle og andre faggrupper ansat i Region Hovedstaden, der gerne vil arbejde på at løse de behov, som de støder på i deres hverdag.

Det eneste der kræves er, at du har et konkret behov eller en god idé, der kan gøre hverdagen for patienter, borgere eller kollegaer bedre.

Indhold og praktik

Igennem et workshopforløb får du mulighed for at arbejde i dybden med din idé – lige fra idéudvikling til produktion af prototyper. Hverdagens Idéer består af fem heldagsworkshops typisk fordelt over 10 uger.

Du kan deltage, hvis der er opbakning og godkendelse fra din nærmeste ledelse. Din ledelse skal også bakke op om, at du efter din deltagelse på Hverdagens Idéer kan arbejde videre med din løsning, i større eller mindre grad.

 • Dag 1: Behov
  Vi går i dybden med det bagvedlæggende behov i din idé og laver et undersøgelsesdesign for brugerinddragelse.
 • Dag 2: Idéafklaring
  På baggrund af de undersøgelser du har foretaget siden sidst, arbejder vi på dagen med potentielle løsninger til dit behov.
 • Dag 3: Formgiv din løsning
  Dagen afholdes på FabLab på Teknologisk Institut i Taastrup, hvor de hjælper dig med at formgive dit løsningsforslag og forberede de første prototypetest.
 • Dag 4: De næste skridt
  Vi arbejder med en handlingsplan for, hvordan du kan komme videre med din løsning. På dagen vil repræsentanter fra Region Hovedstadens støttefunktioner til innovation deltage, fx personer der kan hjælpe dig med at søge midler.
 • Dag 5: Præsentation af din løsning
  Du vil skulle præsentere din løsning for et panel af erfarne innovatører, der giver dig feedback og gode råd med på vejen.


Redaktør