Anmeld din opfindelse

Find anmeldelsesskema og få vejledning i, hvilke omstændigheder der gør sig gældende, når du er i gang med at anmelde en opfindelse.

​​​​​

Udfyld anmeldelsesskemaet

Alle henvendelser om opfindelser ske til Københavns Universitets Tech Trans Kontor. Hvis du som ansat på et af Region Hovedstadens hospitaler har en idé eller nogle resultater, som du mener, kan udnyttes kommercielt, skal du anmelde din opfindelse til Københavns Universitets Tech Trans kontor.

Tech Trans Kontoret vurderer, om opfindelsen skal beskyttes og hjælper med hele kommercialiseringsprocessen.

Udfyld anmeldelsesskemaets punkter bedst muligt og vedhæft gerne uddybende materiale, som er med til at underbygge opfindelsen. På den måde giver du Tech Trans Kontoret optimal mulighed for at vurdere opfindelsens kommercielle potentiale.

Husk at Tech Trans Kontoret har tavshedspligt, så du kan trygt dele alle relevante oplysninger.

Samtlige opfindere og jeres afdelingsledelse skal underskrive skemaet, før det kan godkendes som en anmeldelse. 

Hent anmeldelsesskema som Word-dokument.

Sådan sender du skemaet

Du er meget velkommen til at scanne det udfyldte og underskrevne anmeldelsesskema og sende det elektronisk til os. 

Anmeldelsesskemaet kan du sende elektronisk til via email:  techtrans@adm.ku.dk

Af juridiske årsager skal originalen dog sendes med post til:


Tech Trans Kontoret
Forskning & Innovation
Universitetsparken 1
2100 København Ø

Offentliggørelse

Af patentmæssige årsager må du ikke offentliggøre opfindelsen, før Tech Trans Kontoret har vurderet og taget stilling til, om det pågældende hospital overtager rettighederne til opfindelsen. Alle involverede parter har tavshedspligt indtil det tidspunkt. Som opfinder underskriver du desuden en hemmeligholdelseserklæring, når du udfylder anmeldelsesskemaet.

Først når Tech Trans Kontoret har indgivet ansøgning om patent, må du offentliggøre opfindelsen.

Det er derfor en god ide at orientere Tech Trans Kontoret i god tid, hvis du ønsker at offentliggøre din opfindelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om processen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte   Tech Trans Kontoret, hvor vi kan hjælpe dig videre.

Københavns Universitet varetager ikke forhandling og indgåelse af forskningsrelaterede samarbejdsaftaler, inkl. forhandling af bestemmelser vedrørende intellektuelle rettigheder der frembringes under sådanne samarbejder.

Hvis du har behov for vejledning og støtte i forbindelse med indgåelse af kontrakter skal du tale med jura-teamet i Center for Regional Udvikling:
Læs mere om juridisk bistand til kontrakter

 

Redaktør