Hvornår er der tale om en opfindelse?

Det kan være svært at vide, hvornår noget kan betegnes som en opfindelse. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om på denne side.
Tech Trans Kontoret undersøger sammen med en patentagent, om opfindelsen kan patenteres. For at opnå patent, skal en opfindelse: 

  • Have nyhedsværdi: Dvs., at opfindelsen ikke må være offentliggjort i tidsskrifter, afhandlinger, på internettet eller på konferencer, seminarer eller under møder, før der er indleveret patentansøgning.

  • Have opfindelseshøjde: Dvs., at opfindelsen skal være udtryk for nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik.

  • Kunne udnyttes industrielt: Hertil knyttes dog intet krav om, at opfindelsen skal udnyttes kommercielt.

  • Være beskrivelig og reproducérbar​: Dvs. opfindelsen må ikke fremstå som et løst tankeeksperiment på det tidspunkt, hvor patentansøgningen indleveres.

Der kan også være tale om en opfindelse, hvis:
  • En ny medicin udvikles ved at kombinere to kendte stoffer, og slutproduktet har en øget effekt, som ikke kunne forudsiges ud fra de kendte data.
  • Der opdages en ny anvendelse af allerede kendte stoffer. Dvs., at de kendte stoffer også har en effekt på et andet indikationsområde, som ikke på forhånd kunne forudsiges.
  • Der identificeres en ny biomarkør relateret til en sygdom. Eller en markør som kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af et specifikt lægemiddel.
  • Der identificeres nye medico-tekniske produkter og koncepter.
Redaktør