Krav til opfinderen

Få et indblik i processen efter du har anmeldt din opfindelse.

​​

Som ansat hos Region Hovedstadens hospitaler er du omfattet af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, og har dermed pligt til at anmelde dine idéer og opfindelser til Tech Trans Kontoret på Københavns Universitet, der står for at kommercialisere opfindelser fra regionens forskere.– Tech Trans Kontoret vurderer på baggrund af anmeldelsen, om idéen kan udnyttes kommercielt.

Du indkaldes til et indledende møde

Når du anmelder din idé eller opfindelse, vil du blive indkaldt til et møde. Her vil opfindelsen blive diskuteret, så vi kan vurdere alle detaljer omkring det kommercielle potentiale.

Hvis Tech Trans Kontoret vurderer, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt og dermed indstiller til direktionen, at hospitalet overtager rettighederne, starter samarbejdet mellem Tech Trans Kontoret  og dig som opfinder. 

På den måde kan vi styrke den erhvervsmæssige nyttiggørelse af offentlige forskningsresultater, til gavn for patienter og samfundet generelt. Det er afgørende for processen, at du som opfinder er indstillet på at bruge en del tid og faglige ressourcer på patenteringen og kommercialiseringen.

Videreudvikling af opfindelsen

Ofte er en opfindelse ikke fuldt udviklet, når den anmeldes. Det er derfor vigtigt, at du fortsat udvikler opfindelsen og dokumenterer den udvikling. Data herfra bruges til at opdatere patentansøgningen og er med til at påvise opfindelsens værdi. Nye data bruges også i markedsføringen af opfindelsen. Hele kommercialiseringsprocessen er et samarbejde mellem Tech Trans Kontoret og dig som opfinder.

Salg og markedsføring

I salgsfasen er du selvfølgelig også en vigtig medspiller i forbindelse med præsentation af opfindelsen for potentielle samarbejdspartnere eller investorer.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om de krav, der stilles til dig som opfinder, er du altid velkommen til at kontakte medarbejdere i KU Tech Trans kontor, der arbejder med kommercialisering af regionens opfindelser:

 

Bjarke Poulsen
Chefkonsulent
Københavns Universitet
Technology Transfer Office
Universitetsparken 1
2100 Købenavn Ø
Denmark
DIR 35 32 53 69
bjarke.poulsen@adm.ku.dk
www.fi.ku.dk

 

Niels H. Clausen
Chefkonsulent
Københavns Universitet
Technology Transfer Office
Universitetsparken 1
2100 Købenavn Ø
Denmark
DIR 35 33 39 57
niels.henrik.clausen@adm.ku.dk
www.fi.ku.dk


Niels Skjærbæk
Senior Executive Advisor, PhD
University of Copenhagen
Technology Transfer Office
Universitetsparken 1
DK-2100 Copenhagen O
Denmark
DIR +45 35 33 15 23
niels.skjaerbaek@adm.ku.dk
www.fi.ku.dk

 

Stephan Blicher Christophersen
Legal consultant
Copenhagen University
Technology Transfer Office
Universitetsparken 1
DK-2100 Copenhagen
Denmark
DIR 0045 35 33 10 60
stephan.christophersen@adm.ku.dk
www.fi.ku.dk

 

Redaktør