Licens eller startup?

Hvis en opfindelse kan udnyttes kommercielt, begynder arbejdet med at få den ud på markedet. Der er to mulige veje - via en licensaftale eller et startup selskab.

Når Tech Trans Kontoret har vurderet, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt, begynder arbejdet med at få opfindelsen ud på markedet.

Kontorets medarbejdere har ansvaret for at vælge strategi for kommercialiseringen. Vi har den nødvendige erfaring og kan forestå relevante analyser, der kan hjælpe med at pege på den bedste løsning for projektet.

Der er primært to veje til markedet

 

  • Samarbejde med en virksomhed
    Der etableres et samarbejde med en virksomhed, som har kompetencerne til at få opfindelsen på markedet. Det sker typisk ved, at Tech Trans Kontoret forhandler en licensaftale med firmaet om rettighederne til at udnytte opfindelsen kommercielt. Aftalen sikrer, at hospitalet og du som opfinder modtager betaling for virksomhedens anvendelse af disse rettigheder. 
  • Etablering af et startup selskab 
    Den anden vej foregår ved at etablere et startup selskab, hvori rettighederne til at udnytte opfindelsen vil ligge. Betalingen til dig og hospitalet vil være ejerandele i selskabet eller en licensaftale med selskabet. Typisk vil Tech Trans Kontoret hjælpe med at søge om ekstern finansiering via investorer for på den måde at sikre de nødvendige midler til at forestå udvikling og markedsføring af opfindelsen.


Redaktør