Overblik over regionens forskning - Region H's forskningsportal

Se hvad der forskes i på regionens hospitaler, centre og afdelinger.


​​​​​​​​

I Region H's forskningsportal finder du information og overblik over de forskere og den forskning der er relateret til regionen

I Region H's forskningsportal udstilles de publikationer og forskningsaktiviteter, der registreres i Region H's forskningsregistreringssystem (Pure) af de enkelte afdelinger og hospitaler. Den offentligt tilgængelige portal giver forskere, myndigheder, fonde og samarbejdspartnere mulighed for et overblik over hvad der forskes i på regionens hospitaler. Du kan også bruge portalen til at søge efter en specifik forsker, forskningsemne eller -publikation. 

Hvorfor forskningsregistrering?

Region H's forskningsportal har til formål at:
  • Formidle regionens forsknings- og udviklingsaktivitet offentligt
  • Synliggøre og skabe overblik over forskningen på regionens hospitaler, afdelinger og centre
  • Øge synligheden af regionen som en stærk forskningsregion og give mulighed for benchmarking med andre lignende organisationer og mulige partnere, som fx universiteter, fonde mv. 
  • Understøtte tværgående forskningssamarbejder
For at give et så præcist så muligt billede af Region H's forskningsaktiviteter, er ansvaret for at registrere publikationer og aktiviteter til visning på portalen lagt hos de enkelte forskningsansvarlige enheder i regionen. Derudover er der centralt under Enheden for Sundhedsforskning og Innovation et forskningsregistreringsteam, som står for den generelle datakvalitet og vedligehold af regionens forskningsregistreringssystem- og portal. 

Hvad kan du finde på portalen?

Region H's forskningsportal kan du se:

  • Publikationer affilieret til regionens forskere
  • Hospitalernes, centrenes og afdelingernes forskningsprofil
  • RegionH forskernes forskningsprofil, link til forskerID'er, CV og videnskabelige arbejde

Er du ansat i regionen og vil gerne læse mere om forskningsregistrering og -formidling i regionen finder du flere informationer på regionens intranet.

GDPR og Copyright

https://research.regionh.dk, er Region Hovedstadens forskningsportal og den bygger på Pure, der er et CRIS (Current Research Information System) og fuldtekstarkiv udbudt af firmaet Elsevier.

Pure har siden 2009 været i brug til forskningsregistrering på sitet og administreres af Enhed for Sundhedsforskning og Innovation i Center for Regional Udvikling (CRU).
Informationer om publikationer m.m. registreret i Pure og formidlet via CRU offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside og trækkes af og formidles via en række andre systemer, deriblandt Den Danske Forskningsdatabase m.fl., hvorfra informationerne kan anvendes til analyseformål.


Læs mere her hvis du vil vide hvordan Region Hovedstaden behandler dine personoplysninger

Eller kontakt eventuelt regionens databeskyttelsesrådgiver her.

Redaktør