Sådan arbejder vi med energiomstilling

Region Hovedstaden arbejder for en bæredygtig omstilling af energisystemet på tværs af kommunegrænser og sektorer ved fx. at facilitere samarbejder mellem aktører i regionen. De næste 4 år vil vi skabe nye projekter inden for energibesparelser, smart energi og energilagring.

En fælles energiindsats og koordinering er afgørende for, at hovedstadsregionen kan hjælpe med at indfri de nationale klimamålsætninger. 

Energiforsyning sker på tværs af kommuneskel og en omstilling til vedvarende energi involverer derfor mange interessenter. Mange kommuner sidder tilmed med de samme udfordringer om at reducere egen CO2-udledning og gennemføre tiltag i kommunens geografi. 

Hvis disse udfordringer ikke koordineres i fælles indsatser, kan energiomstillingen blive meget dyr for den enkelte kommune og forsyningsselskab, og i sidste ende den enkelte borger.

Regionen Hovedstaden er med til at støtte, facilitere og udarbejde projekter, der går på tværs af kommuner og interessenter i regionen - projekter som hjælper med at sikre den nødvendige sparring, læring og skaber fælles retning.

Regionens mål for energiomstilling

Regionens 2 overordnede mål med det udviklende arbejde inden for omstilling af energisystemet er, at:

  • hovedstadsregionen får en fossilfri energisektor i 2035 og
  • hovestadsregionen får en fossilfri transportsektor i 2050. 

Målet er fastsat af Region Hovedstaden samt 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber i det fælles energiprojekt, Energi på Tværs. Projektet har udarbejdet en fælles energivision og roadmap for, hvordan omstillingen for energi nås. Du kan læse mere om Energi på Tværs ved at følge linket i boksen ”Læs mere”.

Projekter i smart energi og energilagring

I udviklingsarbejdet med energiomstilling ønsker Region Hovedstaden fremadrettet at arbejde med projekter for:

  • reduktion af energiforbrug i bygninger (f.eks. igennem smart styring af varme og fleksibel elanvendelse) og 
  • lagring af energi til senere brug eller konverteringsteknologier, der kan optimere udnyttelsen af bioressourcer eller strøm og skabe nye former for brændsler (”power-to-x” og ”x-to-x”). 

Udviklingsarbejdet for Region Hovedstaden beskrives i Den Regionale Udviklingsstrategi (forkortet RUS), hvor arbejdet med klima, cirkulær økonomi og energi er beskrevet – blandt en række andre emner. 

Du kan læse mere om RUS’en ved at følge linket i boksen ”Læs mere”. Her kan du også læse om vores energiprojekter og projekter i hospitaler for at spare energi og CO2. 

Samarbejd med Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe, udvikle og drive projekter inden for energiomstilling. 

Derudover bidrager regionen også med at undersøge finansieringsmuligheder og samle partnere til at gennemføre projekter og sætte ansøgninger i gang.  

Hvis I ønsker at høre mere om eksisterende samarbejder, har en konkret idé til et projekt eller potentielt samarbejde, så kontakt os endelig. Se kontaktinformation i boksen "Kontakt" til højre på siden. 


Redaktør