GeoGIS

Region Hovedstaden bruger GeoGIS2020 til felt- og analysedata.

GeoGIS2020 er Region Hovedstadens fagdatasystem til lagring af felt- og laboratoriedata. 

Systemet indeholder oplysninger om boringer, geologi, grundvandsstand, kemiske analysedata, oppumpning af grundvand mv. Data indsamles af rådgivere i forbindelse med regionens kortlægninger, undersøgelser, oprensningsprojekter, tekniske driftsanlæg og monitering.

Krav til rådgivers arbejde med data er ensrettet tværregionalt. Vejledninger og krav findes på en offentlig tværregional hjemmeside.

På den tværregionale hjemmeside er det bl.a. muligt at abonnere på nyheder, så brugeren modtager en e-mail, når der er nye vejledninger, krav til håndtering af data mv.Redaktør