​​

Anmeldelse af prøvegravning

Prøvegravninger på mere end 200 m³ skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen.

Prøvegravninger kan for eksempel indgå som en del af  ansøgningsgrundlaget ved ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Prøvegravninger på mere end 200 m³ skal i henhold til råstoflovens § 7 stk. 2. anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for prøvegravningen.

Anmeldelse til regionen vedr. prøvegravning kan ske ved at udfylde skemaet nedenfor.

Anmeldeskema til prøvegravning.pdf

Hvis prøvegravningen forudsætter tilladelse efter anden lovgivning, må prøvegravningen ikke gå i ga​ng, før disse tilladelser er indhentet. Anmelderen skal selv indhente de fornødne tilladelser.

Region skal gøre opmærksom på, at den der udfører prøvegravninger i jorden er forpligtet til at indberette resultaterne af prøvegravningen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark(GEUS), jf. råstoflovens § 28​

Skriv sikkert til Region Hovedstadens råstofadministration med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


 

Redaktør