Standardbetingelser for køb under 500.000

​Region Hovedstad​en indgår primært aftaler efter gennemførelse af et EU-udbud eller nationale annonceringer, hvortil der er knyttet specifikke kontraktvilkår. For mindre kontrakter, der indgås uden offentlig konkurrence, gælder Danske Regioners standardbetingelser hvor andet ikke er aftalt. 

​​​​​

For mindre kontrakter herunder ved køb under 500.000, gælder Danske Regioners standardbetingelser, hvor der ikke skriftligt er aftalt andre betingelser mellem regionen og leverandøren.

Standardbetingelser 

Her kan du hente Danske Regioners betingelser for:

  • køb og levering af forbrugsvarer
  • køb og levering af teknisk udstyr
  • køb og udførelse af tjenesteydelser 

Dansk version:

Danske Regioners standardbetingelser

English Version

Standard Conditions of Danish Regions


Redaktør