Visitkort

​Regionens visitkort føler samme designprincipper som brev- og dokumentlinjen, dog erstattes skrifttypen Arial med Mari.

​​​​

Region Hovedstadens visitkort fremstår med logo siddende i øverste venstre hjørne og tekst sat med typografien, Mari.

Navn, titel og e-mail skrives i en spalte, mens yderligere oplysninger er i to spalter. Ønsker man foto på visitkortene, placeres det til højre for logoet, så forkant af foto flugter med forkant af 2. tekstspalte.

Har man begrænsede informationer i visitkortet - eksempelvis uden adresseoplysninger - skrives de i en spalte. Her benyttes skabelonen med lidt tekst.

Der er også en skabelon til visitkort i engelsk version (UK). Her er det tilladt at producere visitkort to-sidet med dansk version på den ene side og engelsk version på den anden. Der er ikke gjort plads til privatadresser, idet man ikke ønsker disse på regionens visitkort.

Visitkortene trykkes fortrinsvis i Pantone-farver. Husk at indsætte korrekt logo!

Der er ingen krav til papirkvalitet, men standard visitkortkarton, matt (250 g) anbefales såvel til offset som digital print.
Specifikationer

RegionH_visitkort.pdf
RegionH_visitkort_foto.pdf
Hospital_visitkort.pdf
Hospital_visitkort_foto.pdf
RegionH_visitkort_UK.pdf
RegoinH_visitkort_Lidt_tekst.pdf

Redaktør