Logoversioner

​Retningslinjer for versioner af Region Hovedstadens logoer.

Region Hovedstadens logoer anvendes som hovedregel i grundversionen, hvilket vil sige med RegionH-mærket sammen med navnetrækket for Region Hovedstaden eller den pågældende virksomhed sat med grå skrift.


 

I specielle tilfælde kan der imidlertid være behov for at anvende logoet i en alternativ version. 

  • Negativ version (med navnetræk i hvidt): Anvendes, når baggrunden er mørkere end 50%:   • Gråtone-version: Anvendes kun, når der reproduceres i sort/hvid i god opløsning og kvalitet.


     

  • Negativ outline-version (hvid): Anvendes kun, når der reproduceres i ren hvid på mørk baggrund (fx T-shirts eller diverse​ merchandise i mørke farver).
  • Negativ version med hvidt RegionH-bomærke: Er IKKE tilladt!


     

Gråtone-versionen kan hentes under menupunket Logo til print og web/Logo til professionel brug. Monokrom, negativ og sort/hvid outline-logoversioner udformes på bestilling: fdk@regionh.dk

I særlige situationer, hvor logoet ikke kan anvendes, fx hvis pladsen er trang eller hvis der er tale om en cobrandingsituation med mange parter, kan man vælge at benytte H-mærket uden navnetræk.

Husk, at det ikke er tilladt at manipulere med regionens logoer!

Redaktør