ID-kort

​​​​​​​​​​​​

Til brug for layout af ID-kort er der udarbejdet et eksempel, der angiver retningslinjer for anvendelse, størrelse og placering af typografi, foto og farvet top-grafik med logo.


I koncerncentre, tværgående enheder og andre tilsvarende administrationer anvendes blot "administrations-turkis" som faggruppeidentifikation (hent specifikationer i højre spalte).
Redaktør